Ådalen 31
  Ådalen 1931

Ett ögonvittne berättar

Ett ögonvittne till händelserna den 14 maj 1931 var anläggningsarbetaren Evert Georg Lidén, som själv deltog i demonstrationen och var en av dem som sårades av skotten i Lunde.

Här följer en kort utdrag ur Lidéns vittnesmål:

 

Affisch - Ådalen 31

 

© Landsarkivet i Härnösand