ACN logo

Aktuellt

Guldkorn ur arkivet

Under den här rubriken presenteras det intressanta, spännande eller vackra dokument ur något av arkiven på Arkivcentrum Nord.

Härnösands gamla brandstation

Härnösands första brandkår och branden på värdshuset Rosenbäck

Se tidigare guldkorn


Ragnar

Spela spelet om Ragnar Bäckström!

Vad hände egentligen med Ragnar som föddes 1878 i Gävle församling, svara rätt på alla 8 frågorna så får du veta hela historien.

Starta spelet! (Öppnas i nytt fönster)

 


Landsarkivets pergament- och pappersbrevsamling
skannad och tillgänglig


Pergament- och pappersbrevsamlingen består av pergamentsbrev och lösa pappersbrev i original från 1200-talet till 1700-talet. Handlingarna ingår oftast i kyrkans arkiv, främst från Gävleborgs och Västernorrlands län.

Brevsamlingen är inskannad av Landsarkivet i Härnösand och består av 100 brev med mellan 1-80 sidor per brev.

Till samlingen (Öppnas i nytt fönster)

Se en bildspel om samlingen (Öppnas i nytt fönster)


Ådalen 1931

Den 14 maj 2011 var det 80 år sedan skotten i Ådalen avlossades. Av den anledningen har Landsarkivet i Härnösand under 2011 visat en utställning med temat "Ådalen 1931". 

Ådalen 1931

Ni som inte har besökt utställningen på plats har möjlighet att se delar av den via Arkivcentrum Nords hemsida. 

Till utställningen (Öppnas i nytt fönster)


Låna utställningen Flottning och Folkliv

Utställningen Flottning och Folkliv beskriver flottningens process från skogen, längs älven och till industrin. Bildmaterialet i utställningen är hämtat framför allt ur Ångermanälvens Flottningsförenings arkiv.

Flottning

Läs mer om Flottning och folkliv


Flottning och folkliv - projektet avslutat

Landsarkivet, Föreningsarkivet Västernorrland och Näringslivsarkiv i Norrland – NiN har avslutat sitt gemensamma projekt att utarbeta en utställning med informationsmaterial om flottningens historia i Ångermanälven.

Läs mer om utställningen och projektet


Graningearkiven

Näringslivsarkivet i Norrland förfogar över ca 300 hyllmeter arkivhandlingar från Graningeverkens AB med föregångare och dotterbolag.

Under våren 2008 utarbetades en forskarhandledning rörande de samlade Graningearkiven. Arbetet utfördes av Erik Nydahl, doktorand i historia vid Mittuniversitetet. Syftet med arbetet var att öka arkivens tillgänglighet för forskning.

Se en folder om Graningearkiven (Öppnas i nytt fönster) PDF

Arkiven berättar - digital version

Nu finns "Arkiven berättar - studiematerial för skolan" tillgänglig som en webbplats.

Ursprungligen var Arkiven berättar en studiemapp som Landsarkivet i Härnösand skickade ut till gymnasieskolorna i vårt distrikt i december 2011.

Arkiven Berättar

För att göra materialet tillgängligt för fler har vi nu gjort en digital version av mappen.

Till Arkiven berättar (Öppnas i nytt fönster)


Skogens arkiv

Den intensiva verksamheten i skogen under många år i de fyra nordliga länen, Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, har gett upphov till mycket information. Arkiven innehåller en stor mängd källmaterial som finns tillgänglig för forskning ur olika perspektiv.

Skogens arkiv

Syftet med webbsidan är att tillgängliggöra och tillhandahålla information om skog och skogsbruk för att ge möjlighet till forskning ur ett brett perspektiv.

Webbsidan innehåller förutom information om skogliga arkiv även historik om en del av arkiven. Det ges även smakprov på vad som kan finnas i dessa, dokument, foton, filmer och inspelade intervjuer.

Till Skogens arkiv (Öppnas i nytt fönster)


Den tjockaste boken på Härnösands landsarkiv

Tjockaste boken

Se ett bildspel om boken (Öppnas i nytt fönster)


Landstingsarkivet invigt

Tisdagen den 15 januari 2013 invigdes Landstinget Västernorrlands nya arkivdepå på Kusthöjden i Härnösand.

Landstingsarkivet

Läs mer om invigningen