Arkiven berättar
Sidhuvud

Barnadödlighet i Vittangi

Förr i tiden var barnadödligheten hög. Orsakerna till det var många, exempelvis kalla och dragiga bostäder, dålig kost och sämre hygien som ledde till sämre immunförsvar. I början av 1900-talet härjade också tuberkulos (TBC) som var en smittsam och dödlig lungsjukdom.

Läs död- och begravningsboken från Vittangi.

•  Hur många barn finns med på de två bifogade sidorna?
•  Vad avled de av?

död- och begravningsbok död- och begravningsbok

pil Läs dokumentet

 

•  I västvärlden idag är många av dessa sjukdomar inga man dör av numera, men hur är det i
   utvecklingsländerna?

I april 1914 avled Anna Matilda i Vittangi kapellförsamling. Hon var inte ens fyllda två år.

•  Vad avled hon av?
•  Vilka personer fanns i hennes hushåll?
•  Vad avled hennes syster Jenny Maria av?

församlingsbok

pil Läs dokumentet

 

I augusti 1920 avled Milda Eugenia i Vittangi kapellförsamling. Hon blev bara lite mer än fyra månader gammal.

•  Vad avled hon av?
•  Vilka personer fanns i hennes hushåll?
•  Vad hände med hennes syster Milda Fredrika?

församlingsbok

pil Läs dokumentet

 

Lägg märke till barnens namn, både i Milda Eugenias familj och i den andra familjen på sidan. Det var vanligt att man använde avlidna barns namn igen.

 

pil Avskrifter ur dokumenten

Död- och begravningsboken är nedtecknad i ungefärlig kronologisk ordning. I boken finns uppgifter om vem som avlidit, dödsdatum, födelsedatum, dödsorsak och även på vilken sida i församlingsboken personen finns. I församlingsboken kan man se vilka som hörde till hushållet, vanligtvis föräldrar och barn men även pigor, drängar och mor- och farföräldrar kunde höra till hushållet.

I kyrkoarkiven finns exempelvis uppgifter om födda, vigda, döda, in- och utflyttade och yrken. Om man vet ett namn, en plats och ett datum för en händelse, kan man oftast få ledtrådar till fortsättningen.

Ur: Vittangi kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, volym F:1, Jukkasjärvi kyrkoarkiv, Församlingsböcker, volym AIIa:11, Landsarkivet i Härnösand.


© Riksarkivet Landsarkivet i Härnösand