Arkiven berättar
Sidhuvud

Köttslig beblandelse

Kyrkan hade länge kontroll över församlingsborna. Om någon ”levde i synd”, fick barn utan att vara gift, drack för mycket eller på annat sätt betedde sig ”okristligt”, kallades de in för kyrkorådet för att förklara sig och få en moralpredikan.

Söndagen den 4 september 1904 var Erik Billström och hans hustru Anna Märta Billström från Ed kallade till kyrkorådet i Säbrå. De hade varit oeniga under flera år och detta hade diskuterats vid ett flertal tillfällen både i kyrkorådet och direkt med paret. Läs paragraf 2 i kyrkorådsprotokollet.

Ur Säbrå kyrkoarkiv Ur Säbrå kyrkoarkiv Ur Säbrå kyrkoarkiv Ur Säbrå kyrkoarkiv

pil Läs dokumentet

 

Söndagen den 13 juni 1915 var trädgårdsmästare August Georg Valler och hans hustru Signe Octavia från Bondsjö kallade till kyrkorådet i Säbrå. De hade varit där förut och blivit förmanade att bli sams, men det hade inte hjälpt. Läs paragraf 5 i kyrkorådsprotokollet.

Ur Säbrå kyrkoarkiv Ur Säbrå kyrkoarkiv Ur Säbrå kyrkoarkiv

pil Läs dokumentet

 

•  Hur tror ni det slutade, skilde sig något av paren?
•  Varför var detta en fråga för kyrkorådet?

Läs sedan församlingsboken för Härnösands Domkyrkoförsamling. Läs också död- och begravningsboken för Säbrå församling.

ur kyrkobok ur kyrkobok

pil Läs dokumentet

 

pil Avskrifter ur dokumenten

Ända fram till 1920-1921 var det i stort sett bara tillåtet att skilja sig om den ena parten hade övergivit den andra, varit otrogen eller klassats som sinnessjuk. Först skulle kyrkorådet försöka medla så att äktenskapet kunde fortsätta, men om det inte lyckades efter några gånger, var det möjligt att ansöka om skilsmässa. Skilsmässan skulle godkännas både av domkapitlet (för den religiösa delen) och av den lokala domstolen (för den världsliga delen, ekonomi och så vidare). Handlingar som rör skilsmässor kan alltså finnas i flera arkiv.

Ur: Säbrå kyrkoarkiv, Kyrkorådsprotokoll och handlingar, volym KIIIa:3, Död- och begravningsböcker, volym F:2, Härnösands domkyrkoförsamlings arkiv, Församlingsböcker, volym AIIaa:3, Landsarkivet i Härnösand.

 

© Riksarkivet Landsarkivet i Härnösand