Arkiven berättar
Sidhuvud

Bouppteckningar

När en person avlider upprättas en bouppteckning för att kunna avgöra värdet av de efterlämnade tillhörigheterna. I en bouppteckning räknar man upp tillgångar och skulder. Tillgångarna minus skulderna blir sedan arvet till de efterlevande. Äldre tiders bouppteckningar är ofta detaljerade. De kan berätta mycket om hur hemmet såg ut och hur man levde i en familj, vilka möbler, böcker, djur och redskap man hade. Genom att studera en bouppteckning kommer man ganska nära personen eftersom det visar exakt vilka tillhörigheter personen hade när den dog.

Den bok du ska använda dig av tillhör Gävle stad. Rådhusrättens och magistratens arkiv och heter FIIa:112. Det är en bok med bouppteckningar inregistrerade i Gävle 1901. I vänstra kanten syns en lista på allt som arkivet innehåller. Bouppteckningarna finns i en serie som heter FIIa och du ska trycka på den gröna rutan intill rätt nummer för att öppna de skannade filerna, alltså nr 112.

Rygg, volym bouppteckningar Bouppteckning

pil Till boken

 

Längst fram i just denna bok med bouppteckningar finns ett alfabetiskt register ordnat efter de avlidnas efternamn. Intill namnet står deras yrkestitel och längst till höger står vilket nummer bouppteckningen har. Efter registret kommer sedan alla bouppteckningarna i nummerföljd. Till höger står också antecknat vad som registrerats in. Det kunde vara antingen en bouppteckning eller ett bevis. Hade man inga tillhörigheter registrerades det bara ett bevis på detta till domstolen.

En bouppteckning är upplagd på följande sätt. Först kommer ett avsnitt om personen, när bouppteckningen upprättades, vem det gäller, när den avled, vilka den lämnade efter sig och så vidare. Efter detta räknas tillgångarna upp med ett ekonomiskt värde som står ute i högerkanten. Vanligtvis är tillgångarna indelade i undergrupper som exempelvis guld, silver, möbler och porslin. Efter tillgångarna är skulderna uppräknade.

Välj ut ett antal bouppteckningar och jämför dem med varandra.

Fundera runt följande frågor:

•  Vad finns det för skillnader mellan fattiga och rika?
•  Vad finns det för skillnader mellan nutid och dåtid?
•  Vad var föremålen värda? (man kan jämföra pengavärdet på www.myntkabinettet.se)

Utifrån registren framtill i boken kan man undersöka vilka yrkesgrupper som fanns i staden vid den här tiden. Ett tips är att bouppteckningar efter handlare av olika slag ofta innehåller information om hela varulagret, det går alltså att ta reda på ungefär vad man kunde köpa i Gävle år 1901.

En bouppteckning upprättades inte bara vid dödsfall utan även vid konkurser. Bouppteckning gjordes bara om det fanns några ägodelar eller värden att anteckna. För en helt utblottad person gjordes ingen bouppteckning.

 

© Riksarkivet Landsarkivet i Härnösand