Arkiven berättar
Sidhuvud

Brott och straff

Vad som var olagligt förr är inte nödvändigtvis olagligt idag. Genom att titta närmare på vilka brott människorna dömts för och vilka straff de fick, går det att lära sig mycket om samhällets värderingar. Exempelvis kom det en lag 1885 som bestämde att det var olagligt att vara så kallad lösdrivare. En lösdrivare var en person som inte hade fast anställning eller annan försörjning, eller som det står i lagtexten: ”stryker omkring utan att söka ärligen försörja sig och tillika förer ett sådant levnadssätt att våda därav uppstår för allmän säkerhet, ordning och sedlighet”. Man kunde bli dömd till tvångsarbete för lösdriveri ända fram till mitten av 1900-talet.

I arkiven finns många olika typer av källor som tar upp brott och straff. Polisrapporter kan finnas i stadsfiskalernas och landfiskalernas arkiv, i länsmännens arkiv och i polismyndigheternas arkiv. Vittnesmål och domslut finns i domstolsarkiv. I fängelsearkiv finns bland annat fångrullor där mer information om fången går att hitta, till exempel vilket brott man dömdes för, vilket straff man fick, personuppgifter om fången och ibland även ett fotografi.

Beskrivningen över en frigiven straffånge
Beskrivning över frigiven straffånge, ur Stadsfiskalens i Härnösand arkiv, Landsarkivet i Härnösand.

 

Välj uppgift i menyn till höger.

 

© Riksarkivet Landsarkivet i Härnösand