Arkiven berättar
Sidhuvud

Karl XII:s död

Karl XII är känd som en krigarkung och under stora delar av hans regeringstid 1697-1718 befann sig Sverige i krig. År 1700 utbröt Stora nordiska kriget där Sverige stred mot bland annat Ryssland, Polen och Danmark-Norge. I oktober 1718 tågade Karl XII tillsammans med den svenska hären in i södra Norge med målet att nå huvudstaden Kristiania (nuvarande Oslo).

Den 10 december 1718 kom följande brev till landshövdingen i Gävleborgs län. Brevet, som handlar om kungens död, är skrivet av Friedrich av Hessen och skickat den 2 december 1718 från Torpum i Norge, bara några kilometer från den svensk-norska gränsen. Friedrich av Hessen var gift med Karl XII:s syster, Ulrika Eleonora, och regerade Sverige 1720-1751 under namnet Fredrik I.

Läs dokumentet. Texten är nästan 300 år gammal och både skrivstilen och språket är svårt att förstå. Avskriften nedan är en exakt avskrift som hjälper dig tyda skrivstilen, men eftersom alla ord och stavningar är samma som originalet kan det fortfarande vara svårt att tolka vad brevskrivaren egentligen menar.

Kungligt brev Kungligt brev Kungligt brev Kungligt brev

pil Dokumentet

Pil Läs avskriften

•  Vad berättas om kungens död?
•  Är kungens död det enda skälet till att den svenska armén skulle lämna Norge?

Jämför informationen du får om de svenska fälttågen i Norge med andra skildringar.

Gävleborgs läns landskanslis arkiv, Kungliga brev, volym DIa:17

Under 1600- och 1700-talen använde vi i Sverige den tyska stilen i skrift, även kallad den nygotiska stilen. Denna skrivstil ser annorlunda ut än den skrivstil vi använder idag eftersom många bokstäver ser annorlunda ut. Dagens skrivstil kallas den latinska stilen. I dokumentet ovan ser man tydligt skillnaden mellan de olika stilarna på första sidan högst upp där ordet ”Högwelborne” är skrivet med tysk stil och orden ”Baron, General Lieutnant” är skrivet med latinska bokstäver. Ofta markerade man namn eller utländska ord genom att skriva med latinska bokstäver bland övrig text som skrevs med tysk stil.

 

© Riksarkivet Landsarkivet i Härnösand