Arkiven berättar
Sidhuvud

Krig och fred

Tecken på konflikter och orostider kan återfinnas i många olika typer av arkivmaterial. Spår av slaget vid Sävar, som ägde rum under finska kriget den 19 augusti 1809, finns i död- och begravningsboken i Umeå landsförsamling. Under augusti och september det året var det ett ovanligt stort antal människor som avled till följd av rödsot (dysenteri) och feber.

Även om inte Sverige varit i krig sedan början av 1800-talet har oroligheter utanför landet lämnat spår i arkiven. Under framför allt andra världskriget höll det svenska försvaret hög beredskap för att kunna försvara landet emot militära angrepp. I stadsarkiv, polisarkiv, länsstyrelsearkiv och många andra arkiv finns en mängd material som då stämplades som hemliga. Det kunde vara anvisningar för hur man skulle agera vid eventuell krigsfara, information om var det fanns inkvarteringsutrymmen, förnödenheter eller hur gränsbevakningen skulle ske.

Dokumentet är hämtat ur Västerbottens läns landskanslis arkiv
Hemligt dokument 1915, ur Västerbottens läns landskanslis arkiv, Landsarkivet i Härnösand.

 

Välj uppgift i menyn till höger.

 

© Riksarkivet Landsarkivet i Härnösand