Arkiven berättar
Sidhuvud

Nomad eller bofast

Från mitten av 1700-talet blev det tillåtet även för samer att bli bofasta nybyggare i lappmarken. Många samer lämnade den nomadiserande livsstilen då det blev för svårt att livnära sig på renskötsel. Problemen berodde på att de gamla renbetesområdena mer och mer utnyttjades för andra ändamål, exempelvis gruvnäring, vattenkraftsutbyggnader och skogsbruk. Idag är det bara ungefär tio procent av samerna i Sverige som har sin sysselsättning inom rennäringen.

När en person har avlidit ska en bouppteckning upprättas för att värdet av de efterlämnade tillgångarna ska kunna bestämmas. I en bouppteckning räknar man upp tillgångar och skulder. Mellanskillnaden blir sedan arvet till de efterlevande. Den 6 oktober 1876 gjordes bouppteckningen efter Pehr Pehrsson Spedda i Tjärnberget i Arjeplog. I bouppteckningen kallas Pehr för lappsk kronotorpare.

Pehr Pehrsson Speddas bouppteckning

Bouppteckning Bouppteckning Bouppteckning

pil Läs dokumentet

 

  • Vad innebar det att vara kronotorpare?

 

Några år senare avled lappmannen Jon Andersson i Semisjaursbyn i Arjeplog och hans bouppteckning gjordes den 3 januari 1881.

Jon Anderssons bouppteckning

Bouppteckning Bouppteckning Bouppteckning

pil Läs dokumentet

 

Jämför bouppteckningarna efter Pehr och Jon.

  • Vad kan man få för information om hur de båda familjerna levde genom de ägodelar som räknas upp i bouppteckningarna?
  • Vilka typer av ägodelar är det som skiljer sig åt när man jämför bouppteckningarna?
  • Försök ta reda på vad alla föremål är för något. Tänk på att stavningen kan vara lite annorlunda.

 

pil Avskrifter ur dokumenten

Ur: Arjeplogs tingslags häradsrätts arkiv, småprotokoll, volym AII:4, Landsarkivet i Härnösand.


© Riksarkivet Landsarkivet i Härnösand