Arkiven berättar
Sidhuvud

Nomadlärarinnan Signe Falk

Nomadskolan var en skola för barn till renskötande samer. Nomadskolorna var indelade i två olika typer: vandrande nomadskolor och fasta nomadskolor. I den vandrande nomadskolan, som följde samernas flyttningar, gick barnen de tre första åren. Skollokalen tillhandahölls vanligtvis av barnens föräldrar. I den fasta nomadskolan gick barnen de resterande tre åren av sin utbildning. Dessa skolor var placerade i de större kyrkbyarna och barnen bodde i särskilda elevhem, hemma hos skolans lärare eller inackorderade hos familjer i närheten av skolan.

Till nomadskoleinspektörerna skickade lärare brev om alla möjliga frågor och problem. Breven berättar mycket om dåtidens samhälle, om bristen på resurser, om kulturkrocken mellan nomadlivsstilen och det svenska skolväsendet och om isoleringen på fjället. Läs Signe Franks brev skickat till Vitalis Karnell den 22 maj 1918. Signe var nomadskollärare i den vandrande nomadskolan i Vilhelmina norra lappmark.

brev brev brev brev

pil Läs dokumentet

 

•  Hur såg skolan ut?
•  Var fick barnen bo?
•  Varför tror ni det var svårt att hitta hushåll där barnen kunde bli inackorderade?
•  Vad berättar Signe om postväsendet?

I brevet från Signe pekas samerna ut som mycket negativa till nomadskolan och ovilliga till att hjälpa till.

•  Varför tror ni många samer tyckte så om nomadskoleväsendet?

 

pil Avskrift av dokumentet

”Vid undervisning av den lapska folkstammens barn iakttages, att barn av de egentliga flyttlapparna undervisas i för dem särskilt avsedda skolor och att barn av bofasta lappar undervisas tillsammans med den övriga bofasta befolkningens barn” (ur Svensk författningssamling 1913, nr 287).

Ur: Rikets Nomadskolor, Nomadskoleinspektörernas arkiv, Inkomna handlingar allmänna, volym EIa:1, Landsarkivet i Härnösand.


© Riksarkivet Landsarkivet i Härnösand