Arkiven berättar
Sidhuvud

Satan under bordet

Under 1400- till 1600-talen pågick häxprocesser runt om i den kristna världen. Jämfört med i resten av Europa, där tiotusentals människor blev anklagade för häxeri och avrättade, var häxprocesserna i Sverige relativt få. Ungefär 400 personer avrättades, flest kvinnor. Majoriteten av avrättningarna i Sverige ägde rum under den period som kom att kallas ”det stora oväsendet”, mellan 1668-1676, då nästan 300 personer fick sätta livet till.

Anklagelserna som riktades mot främst kvinnor under ”det stora oväsendet” liknar varandra från fall till fall: Den anklagade påstods ha färdats till Blåkulla och där haft samröre med Satan. Det var mycket vanligt att vittnesmålen kom från barn som sade sig ha kidnappats av den anklagade och förts till Blåkulla. Efter att flera barnvittnen erkänt att de ljugit tog häxprocesserna i Sverige ett hastigt slut efter 1676, men dödsstraffet för trolldom fanns kvar i den svenska lagboken fram till 1779.

I slutet av oktober 1674 inleddes rättegångarna i Torsåkers socken, Ångermanland, mot ett sjuttiotal kvinnor och män som anklagades för trolldom. När rättegångsprocessen till slut var färdig hade 71 personer, varav 65 var kvinnor, dömts till döden. De dömda kom från tre omkringliggande socknar; Dal, Torsåker och Ytterlännäs.

Rättegångsprotokollen innehåller en mängd vittnesmål och beskrivningar om vad som påstås ha hänt. Texten är nästan 350 år gammal och både skrivstilen och språket är svåra att förstå. Avskriften nedan är en exakt avskrift som hjälper dig tyda skrivstilen, men det kan fortfarande vara svårt att förstå innebörden av texten. Ibland kan det vara till hjälp att läsa orden högt eftersom stavningarna var annorlunda.

Ni ska få läsa tre av de anklagade kvinnornas berättelser och vittnesmålen mot dem ur domstolsprotokollen; Barbro, Segridh och Elisabetta.

Barbro

Dombok Dombok Dombok Dombok

pil Läs dokumentet

pil Läs avskriften

 

Segridh

Dombok Dombok Dombok Dombok

pil Läs dokumentet

pil Läs avskriften

 

Elisabetta

Dombok Dombok Dombok Dombok

pil Läs dokumentet

pil Läs avskriften

 

Jämför berättelserna mellan varandra.

•  Vad påstås ha hänt?
•  Vilka likheter/skillnader finns det mellan kvinnorna?
•  Erkänner alla tre kvinnorna brottet?

Alla tre kvinnor blev dömda till döden. De halshöggs och brändes på sommaren 1675.

•  Hur kunde detta hända? Skulle något liknande kunna hända igen tror ni?

Under 1600- och 1700-talen använde vi i Sverige den tyska stilen i skrift, även kallad den nygotiska stilen. Denna skrivstil ser annorlunda ut än den skrivstil vi använder idag och många bokstäver ser annorlunda ut. Dagens skrivstil kallas den latinska stilen.

Södra Ångermanlands domsagas arkiv, Dombok, volym AIa:1

 

© Riksarkivet Landsarkivet i Härnösand