Arkiven berättar
Sidhuvud

Skola och folkbildning

Den grundläggande utbildningen i Sverige var från början knuten till kyrkan och därför finns detta material i kyrkoarkiven. Vid husförhören, då prästen besökte gårdarna, kontrollerades befolkningens läskunnighet och läsförståelse av religiösa texter, framför allt Luthers lilla katekes.

Riksdagens beslut om allmän folkskola 1842 innebar att alla barn hade skolplikt och att det skulle finnas minst en skola i varje församling. Till en början var kyrkan huvudman för skolan, men i början av 1800-talet tog kommunerna över ansvaret. Från början var skolan fyraårig men några år senare utökades den allmänna folkskolan med småskolan, som var de två första skolåren. Denna sexåriga utbildning blev obligatorisk 1882 och detta gällde för både pojkar och flickor.

Från Högre allmänna läroverket i Härnösand
Fotografi från klassrum, ur Högre allmänna läroverkets i Härnösand arkiv, Landsarkivet i Härnösand.

I städerna har det funnits läroverk ända från 1600-talet. Detta var en skola som kan liknas vid dagens gymnasieskola. Läroverket bestod fram till 1950-talet av två linjer; en latinlinje och en reallinje och målet var en examen. Först 1905 fick flickor möjlighet att läsa vidare vid läroverken. Innan detta fick de gå på speciella flickskolor. I läroverkens arkiv finns det bland annat elevförteckningar, betygsuppgifter, uppsatser och skrivningar. Från läroverket kunde man sedan fortsätta med studier på universitetet.

Schema från Kristinaskolan i Härnösand, läsåret 1872-1873
Schema från Kristinaskolan (skola för döva), ur Kristinaskolans arkiv, Landsarkivet i Härnösand.

 

Välj uppgift i menyn till höger.

 

© Riksarkivet Landsarkivet i Härnösand