Arkiven berättar
Sidhuvud

Vedbod i sämre skick

När en person avlider upprättas en bouppteckning för att kunna avgöra värdet av arvet. I en bouppteckning räknar man upp tillgångar och skulder. Tillgångarna minus skulderna blir sedan arvet. En bouppteckning gjordes bara om det fanns några ägodelar eller värden att anteckna. För en helt utblottad person gjordes ingen bouppteckning.

Jämför bouppteckningarna efter inhysesmannen Erik Mattias Hansson i Karsträsk och Brita Katrina Norrman, hustru till Stationsmästare Johan Wilhelm Norrman i Elfsbyn.

Erik Mattias Hanssons bouppteckning

Bouppteckning Bouppteckning

pil Läs dokumentet

 

Brita Katrina Norrmans bouppteckning

bouppteckning bouppteckning bouppteckning bouppteckning

pil Läs dokumentet

 

•  Vad innebar det att vara inhyses?

Erik Mattias Hansson bodde på landsbygden medan Brita Katrina Norrman bodde i staden.

•  Vilka föremål i bouppteckningarna visar skillnaderna i livet på landsbygden jämfört med i staden?
•  Vilka föremål visar skillnaderna mellan fattigdom och rikedom?

 

pil Avskrifter ur dokumenten

Äldre tiders bouppteckningar är ofta mycket detaljerade. De kan berätta mycket om hur det såg ut och hur man levde i en familj, vilka möbler, böcker, djur och redskap man hade. Bouppteckningarna beskriver klassamhället mycket bra, det vill säga uppdelningen mellan fattiga och rika.

Ur: Älvsby tingslags häradsrätts arkiv, småprotokoll, volym AII:5 och 6, Landsarkivet i Härnösand.

© Riksarkivet Landsarkivet i Härnösand