ACN logo

Flottning och folkliv projektet avslutat

Föreningsarkivet Västernorrland, Landsarkivet i Härnösand och Näringslivsarkiv i Norrland-NIN ansökte och beviljades våren 2009 medel från Länsstyrelsen i Västernorrland till ett projekt som skulle handla om att tillgängliggöra arkivhandlingar som rör flottning i Ångermanälven. Utställningen ska visa viktiga händelser kring flottningen och koppla dessa till fysiska platser och de rester av flottningsarbetet som finns kvar.

Utställningen
Utställningen beskriver flottningsprocessen i 3 faser:

  • Skogen, som är flottningens inledning och visar skogsarbetet
  • Flottningen, som visar förflyttningen av timmer längs älven
  • Sorteringen/industrin, vilket visar hur timret sedan nådde sina ägare och bearbetades.

Sex (6) stycken portabla utställningslådor har tillverkats där 3 lådor har utformats för åldersgruppen fjärde- och femteklassare och 3 lådor riktar sig till en bred allmänhet.

Under juni månad 2010 visas utställningen både hos Sollefteå och Kramfors kommunbibliotek.

Utställningen lånas gärna ut, kontakta Landarkivet i Härnösand:
Annika Alke
annika.alke@landsarkivet-harnosand.ra.se
Mona Bergman
mona.bergman@landsarkivet-harnosand.ra.se

För mer information om projektet och utställningen
Rapport av projektet Flottning och folkliv

 

Utställningslåda

Tillbaka