ACN logo

Låna utställningen Flottning och Folkliv

Under 2009-2010 genomförde Landsarkivet i Härnösand tillsammans med Näringslivsarkiv i Norrland – NIN och Föreningsarkivet Västernorrland ett projekt om flottningens historia i Ångermanland. Projektet, som fick namnet Flottning och Folkliv, finansierades av Länsstyrelsen i Västernorrlands län.

Resultatet blev sex stycken portabla utställningar, tre av dem utformades specifikt för barn och tre utformades till en bredare allmänhet. De utställningar som framför allt riktas till barn skänktes till Sollefteå, Kramfors och Härnösands kommuner med förhoppningen att de kommer att användas i skolundervisningen. De tre övriga tre utställningarna har visats runt om i länet, bland annat på bibliotek.

 

Utställningslåda

 

Utställningen Flottning och Folkliv med tillhörande material (filmer, broschyrer och en roll-up) finns att låna kostnadsfritt hos Landsarkivet i Härnösand. För mer information kontakta Annika Alke eller Mona Bergman, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

annika.alke@riksarkivet.se
mona.bergman@riksarkivet.se

Rapport av projektet Flottning och folkliv