ACN logo

Föreläsningar & aktiviteter våren 2018

 

22 februari: "Arkiv 400”
Arkivsektorn firar under 2018 gemensamt att det
är 400 år sedan Riksarkivet grundades. Här berättar
vi om våra olika arkivinstitutioner, näringslivsarkiv,
föreningsarkiv och kommunarkiv.
Arkivcentrum Nord, 13:30

Riksarkivet 400 år

15 mars: Kom in och minns:
Flottningshistoria

Bilder och ljud från flottningshistorien, där
ni besökare har möjlighet att berätta era
egna flottarminnen om ni vill.
Gemensamt med Landsarkivet i Härnösand.
Fika finns till försäljning.
OBS! Rosenbäcksallén, 13:30

12 april: Carl Larsson Sparre–
Graninge bruks grundare

Daniel Nordin, arkivchef på NIN berättar
om Sparre och om grundandet av Graninge
bruk.
Arkivcentrum Nord, 13:30

4-5 maj: FOKUSMÄSSAN
NIN, FV och Landsarkivet ställer upp i gemensam
monter. Kom och hälsa på oss!
Härnösands Arena.
Fredag: 12:00-18:00
Lördag 11:00-15:30

14 juni: BAKOM KULISSERNA
Tema: Fotoskatter i arkiven!
Välkomna att besöka våra magasin och få en guidad tur
bakom de vanligtvis stängda dörrarna. Gemensamt
med Landsarkivet i Härnösand.
Arkivcentrum Nord. 13:30

 

Se programbroschyren pdf