ACN logo

 

 

Forskarsalen

Forskarsalen

Arkivcentrum Nords läsesal

Öppettider
Måndag: 12.00-16.00
Tisdag: 9.00-16.00
Onsdag-Fredag: 9.00-12.00

Läs om utökade och avvikande öppetider

Om läsesalen
I läsesalen kan du kostnadsfritt studera handlingar från de institutioner som är verksamma på Arkivcentrum Nord.

Det finns nio forskarplatser och två forskardatorer. Datorerna har tillgång till ett stort antal databaser och register som kan vara till hjälp i ditt forskande. De handlingar du önskar forska i beställs genom expeditionen.

I anslutning till läsesalen finns det ett pentry med vattenkokare och mikrovågsugn.

Tillgängligheten till våra lokaler är god. Entrédörren styrs från läsesalen (besökaren behöver varken öppna eller stänga dörren), det finns inga nivåskillnader och vi har hiss från entréplanet till läsesalen. På båda våningar finns tillgänglighetsanpassade toaletter. 

Praktiska upplysningar

Forskarinformation för Landsarkivets besökare