ACN logo

Arkiv i landsarkivets depå Kusthöjden - Arkivcentrum Nord

 • Allmänna advokatbyråer
 • Arbetsförmedlingar
 • Arbetslivsfonder
 • Bergmästare
 • Bilinspektionen
 • Domänverket
 • Enskilda (arkiv från privata företag och personer)se lista (pdf-fil).
 • Fartygsinspektörer
 • FFV-tvätterier
 • Flottningsföreningar
 • Försäkringsrätter
 • Hovrätter
 • Kristidsstyrelser
 • Kronofogdemyndigheter
 • Lantbruk och fiske
 • Lots- och fyrstaten
 • Länsarbetsnämnden
 • Länsbostadsnämnder
 • Notarius Publicus
 • Polisväsendet
 • Postverket
 • Riksbanken
 • Rättshjälpsnämnder
 • Sociala institutioner (barnavårdskonsulenter etc)
 • Sjukvård
 • Sjömanshus
 • Skogsvårdsstyrelser
 • Skolor och utbildning
 • Stadsfogdar
 • Statens Järnvägar (SJ)
 • Trafiksäkerhetsverket
 • Tryckfrihetsombud
 • Tullverket
 • Utskrivningsnämnder
 • Vattenfall
 • Veterinärstaten
 • Vägverket
 • Yrkesinspektionen
 • Åklagarväsendet

Tillbaka