ACN logo

Giftermål mellan Jacob Clason och
Margareta Elisabeth Polack

Giftermål 1735

 


Bruks PATRONEN
Wid Graninge- Bruk,
Ädel och Högachtade Herren
Herr Jacob
Classon
Och
Dygdädla Jungfrun
JUNGFRU
MARGARETA
ELISABETH
POLACK
Firade sin högst- förnögda Bröllops- Fäst uti
Stockholm den 9 Sept. År 1735
Öfwersändes följande wälmenta Rim
Af
STOCKHOLM
Tryckt hos Peter Jöransson Nyström.

Tillbaka