ACN logo

Guldkorn ur Vänortskommitténs arkiv, Härnösands stad

Affisch med program från Nordiska dagarna år 1964 i Härnösand.

Inbjudna var vänorterna Gamla Karleby, Kristiansund och Fredericia.

Första gången Härnösand anordnade Nordiska dagar var år 1951. Vänortsamarbetet firar 60-årsjubileum år 2008.

Arkivmaterialet förvaras på Härnösands kommunarkiv.

Maria Kallberg
Kommunarkivarie

 

Program

Se en större bild