ACN logo

Lungö fyr

Lungö fyrplats fick sin första fyr år 1861. Den nya fyren, som är 15 meter hög, uppfördes åren 1926-1927.

År 1861 upprättade Lantmäteriet en karta över platsen för Lungö fyrinrättning

Lungö fyr karta

Se en större bild

 

När byggmästaren till det nya fyrtornet var på Lungö för att inspektera fyren den 25 augusti 1927, lämnade han utförliga instruktioner till fyrvaktaren om skötseln.

Det var viktigt att hålla luften i tornet i rörelse så att lanternan inte immade igen. ”Personalen skall vid vackert väder hålla dörren och event. några fönster öppna så att fyren blir luftad så mycket som möjligt”.

Visitation 1927 Lungö fyr

Se en större bild

 

Lungö fyr

En bild hämtad från Sjöfartsverkets arkiv i Norrköping. Man ser både den äldre fyren från 1861 och den nya fyren.


Material hämtat ur:
Lotsdirektörens i nedre norra lotsdistriktet arkiv, volym D6:3 och volym FII:5

Fastighetsregistermyndigheten i Västernorrlands läns arkiv, akt 22-SÄB-347