ACN logo

Naemi Modigs arkiv

Naemi Modigs arkiv förvaras av Landsarkivet i Härnösand på Arkivcentrum Nord och innehåller till stor del fotografier. Arkivet består också av litteratur, huvudsakligen av religiös natur, samt anteckningar om släkten Modig.

Naemi Modig

Fotografi taget efter Naemis konfirmation år 1911. I mitten står systern Ester och till höger står Naemi själv.

Se en större bild

 

Naemi Modig föddes den 31 januari 1895 i Härnösand, där hon kom att bo i hela sitt liv. Hon var dotter till Carl Modig och hans hustru Vendla Maria Henrietta Amnéus. Carl Modig grundade Modigs Varuhus i Härnösand.

Efter att ha genomgått flickskolan i Härnösand utbildade Naemi sig till handarbetslärare och arbetade på folkskolorna, läroverket och seminariet. Naemi vistades tidvis i England och Frankrike och fick ett stort intresse för dessa länders språk. Ett annat intresse var musik och hon var själv en skicklig pianist.

Mona Bergman
Landsarkivet i Härnösand

 

Naemi Modig

Fotografi från år 1913. Naemi sitter som andra person från vänster.

Se en större bild

Naemi Modig

Fotografi från en italiensk språkkurs år 1956 i Riccione där Naemi står i mitten av bilden med småprickig klänning.

Se en större bild

Naemi Modig

Naemi i parken i Aludden år 1956.

Se en större bild