ACN logo

Konsul Tage Hedborgs arkiv

En framträdande plats i arkivet har Hedborgs memoarverk i sex volymer, med titeln "Vandring i Minnenas Värld". De fyra första volymerna publicerades i ett väl illustrerat sammandrag i Nordiska Museets serie "Normus" (utgåvan redigerad av Sven Vallmark).

Arkivet innehåller dessutom bland annat en omfattande brevsamling, räkenskaper och fotografier.

På den här sidan visas några fotografier från Tage Hedborgs tid som ägare av sågverket Noraström.

Ur Tage Heborgs arkiv

Noraström, Sågverket moderniseras med ny ångmaskin och murad skorsten, odaterad. Volym F1a: 2

Se en större bild

 

Om Tage Hedborg

Konsul Tage Hedborg föddes 1881 i Stockholm som son till sjökapten Fritz Hedborg och hans hustru Anna, f. Liedberg. År 1897 tillträdda han som femtonåring sin första anställning vid sågverkskontoret i Brunne nära Kramfors.

Efter ett antal skiftande anställningar inom trävaruindustrin och som trävaruagent förvärvade han 1915 ett eget sågverk, Noraström i södra Ångermanland, vilket han femton år senare tvingades lämna till följd av den ekonomiska världskrisen. Därefter blev han platschef vid sågverket i Lugnvik och träsliperiet i det närbelägna Hallstanäs. Han lämnade denna befattning med pension 1945. Därefter stod han bland annat undet arton år i ledningen för Emsfors pappersbruk i Småland, ett arbete som han lämnade först vid 83 års ålder. Han avled i sitt hem i Arboga 1975-07-19.

Källa: Nationell Arkivdatabas, NAD

Mer bilder ur Tage Hedborgs arkiv finns på webbsidan
Skogens Arkiv.

 

 

Ur Tage Heborgs arkiv

Noraström, barkskeppet Ingomar, 1919. Volym F1a: 2

Se en större bild

Ur Tage Heborgs arkiv

Noraström, vinterlastning, odaterad. Volym F1a: 2

Se en större bild

Ur Tage Heborgs arkiv

Sandö såg brinner, 1918. Volym F1a: 3

Se en större bild