ACN logo

Härnösands första brandkår

Härnösands stads brandstyrelses arkiv
Kring sekelskiftet 1900 bestod Härnösands bebyggelse av tätt byggda trähus. Träbebyggelse i kombination med flitigt bruk i husen av eld för uppvärmning och matlagning var inget bra recept ur brandsynpunkt.

Av ett större antal större bränder under 1700-talet drog stadens invånare lärdom och inrättade år 1895 efter beslut i stadsfullmäktige en fast brandkår. Under de första åren var 22 anställda och tre hästar i tjänst till stadens värn.

Brandordningar och roteringslistor över branduppsyningsmän är några av de handlingar som vittnar om stadens brandskydd i äldre tid. I brandstyrelsens uttryckningsrapporter är brandkårens insatser dokumenterade från andra halvan av 1800-talet och framåt.

 

Härnösands brandstation ca 1900

Personal och uttryckningsfordon vid Härnösands gamla brandstation, belägen på Hovsgatan 20. Fotografiet är taget av en okänd fotograf kring sekelskiftet 1900. Längre ner på sidan kan du se detaljer ur bilden.

Se en större bild

 

Handlingarna förvaras i Härnösands kommunarkiv

 

Brand på värdshuset Rosenbäck

Den 20 augusti 1918 kom det ett larm till brandkåren om brand på värdhuset Rosenbäck.

Värdshuset Rosenbäck
Värdshuset Rosenbäck. Fotografen okänd.

 

I Härnösands stad, Brandstyrelsens utryckningsrapporter, 1896-1941 D2: 1, kan man läsa följande om händelsen:
"Av okänd anledning hade eld uppstått. Wid brandkårens framkomst var stora huset övertänt och omedelbart därpå fattade det inpå liggande uthuset eld vilka båda nedbrunno i grunden. Tre mindre uthus räddades medelst pyttsar och assuranssprutor. Nämnvärd vattentillgång saknades."

Se originaldokumentet >>>

Utryckningsjournal

 

Se ett bildspel om händelsen >>>


 

Se detaljer ur bilden från brandstationen:

Härnösands brandstation ca 1900

Se en större bild

Härnösands brandstation ca 1900

Se en större bild