ACN logo

Guldkorn ur Drätselkammarens arkiv, Härnösands stad

Affisch från Härnösands 350-årsutställning
21 juni-21 juli 1935 samt skiss över utställningsområdet.

I samband med att Härnösand firade 350 år anordnades en utställning som omfattade hantverk, hemslöjd, handel, industri, skogsvård, jakt, fiske, trädgårdsodling, motorfordon, konst och turistväsende. Utställningsområdet låg beläget nedanför dåvarande Johannesbergsskolan mot Södra Sundet. En viadukt hade anlagts över Hovsgatan i syfte att förflytta besökarna till det nedre utställningsområdet.

Arkivmaterialet förvaras på Härnösands kommunarkiv.

Maria Kallberg
Kommunarkivarie

 

Skiss över utställningsområdet

Se en större bild