ACN logo

Allierade rapporter- från marsipan till flygplansmotorer

Allierade rapporter- från marsipan till flygplansmotorer När allierade trupper gick in i Tyskland i slutskedet av andra världskriget, följde underrättelsetjänsten i deras fotspår in i de ockuperade områdena. Britternas BIOS (British Intelligence Objectives Sub-committee) och amerikanernas FIAT (Field Intelligence Agency, Technical) besökte tyska industrier, forskningslaboratorier och, givetvis, krigsrelaterade faciliteter. Man intervjuade också chefer, vetenskapsmän och tekniker.

Efter att ha samlat all relevant information skrev dessa grupper rapporter om varje enskilt objekt, om produktionsprocesser och om ny teknologi man funnit hos tyskarna.

När Näringslivsarkiv i Norrland, NIN, hämtade arkiv på Ljungaverks fabriker fann man samlingen “Allierade Rapporter” i deras källare. Samlingen är sannolikt inte komplett, men omfattar 12 hyllmeter, och rapporternas innehåll omfattar så vitt skilda ämnen som marsipan, flygplansmotorer och vapentillverkning.

Industrihistoriskt och industritekniskt är denna samling mycket intressant, och så vitt NINs personals (både tidigare och nuvarande) kunskap sträcker sig finns den inte på något annat ställe i Sverige. Samlingen är inte förtecknad, men ett gammalt kortregister över rapporterna har bevarats från Ljungaverk.

Daniel Nordin
arkivchef NIN

Allierade rapporter

Se mer ur rapporten "Underground Factories in Central Germany"