ACN logo

Guldkorn ur fastighetsregistermyndighetens i Gävleborgs län arkiv

Anders Bure föddes 1571 i Säbrå prästgård. År 1628 fick han i uppdrag av Gustav II Adolf att bygga upp det svenska lantmäteriet. En viktig del av Bures pionjärarbete bestod i att se till att fler lantmätare utbildades.

En av dem som fick möjlighet att utbilda sig till lantmätare var Anders Bures kusinbarn Jakob Stenklyft från Helgum. Jakob Stenklyft verkade bland annat i dåvarande Härnösands län och kartlade i mitten av 1600-talet stora delar av Ångermanland.

Även Jakob Stenklyfts son, Christoffer, blev lantmätare och som sådan berömd för sina arbeten. Bland dessa kan nämnas en gränskarta mellan Jämtland och Norge 1682-1683 samt en karta över Hälsingland och Medelpad 1689. Christoffer Stenklyft dog 1721 ”sedan han af fienden blifvit illa handterad och all hans egendom uppbränd”.

Som ett exempel på ett arbete av Christoffer Stenklyft visas en karta från Undersviks socken i Hälsingland. Kartan är daterad anno 1702 och gäller en delning. Den tillhör Fastighetsregistermyndighetens i Gävleborgs län arkiv.

Källor:
Ekstrand, V. (1903). Svenska lantmätare 1628 – 1900. Uppsala
ABM Resurs. (2007). Orientera dig om Bondsjö i Säbrå socken. Härnösand

Rolf Boström
Landsarkivet i Härnösand