ACN logo

Guldkorn ur Fastighetsregistermyndighetens i Norrbottens län arkiv

Redan 1696 hade Samuel Olsson Mört vid Kengis bruk rapporterat till Bergskollegium att det vid sjön Luossajärvi fanns flera järnberg ”där malmen aldrig tryter och kan tas loss utan någon ved i många år”.

Så småningom fick landhövdingen i Västerbotten, Gabriel Gyllengrip, i uppdrag att undersöka om fyndigheterna var värda att satsa på. År 1736 gjorde han därför ett besök i det som nu är Kiruna. Med vid besöket var lantmätare Esaias Hackzell från Torneå. På landshövdingens uppdrag ritade han de första kartorna över Kirunaområdet. I ett anfall av rojalistisk anda döpte Hackzell om berget Kiirunavaara till Friedrichs berg och Luossavaara till Berget Ulrika Eleonora – namnförslag som snabbt glömdes bort.

Den här kartan är konceptet till den karta över Kiirunavaara som Hackzell ritade 1736. På kartan kan man se att berget fått ett nytt namn - Friedrichs berg.

Rolf Boström
Landsarkivet i Härnösand