ACN logo

Guldkorn ur Arkivet efter Hugo Fröding

Gustaf Hugo Fröding (inte att förväxla med Gustaf Fröding, 1860-1911) Riddaren, Herr Hugo Fröding, född 9 september 1842 i Göteborg, död 13 juni 1930 i Stockholm, var en svensk person- och kulturhistoriker, med inriktning på Göteborgs historia.

H.F. var överstelöjtnant vid Kungliga Göta Artilleriregemente, filosofie doktor och valdes in i Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg år 1908.

I slutet på 1880-talet var H.F. militärattaché i Berlin, och från den tiden innehåller arkivet efter honom många inbjudningar till kungligheter, musikprogram, placeringskort och menyer.

År 1923 blev H.F. hedersdoktor vid Göteborgs högskola och lagerkransen från promotionen är bevarad i arkivet hos NIN. Fröding inledde sitt skrivande genom en rad artiklar i Göteborgs Handels och Sjöfarts tidning, vilka senare sammanfattades i boken Det forna Göteborg (1903).

Släkten Fröding har sitt ursprung från Hugos farfar, grosshandlaren Anders Fröding (1735-1809) som tog sitt namn efter fädernegården Frölunda i Odensåkers socken, Västergötland.

Arkivet efter Hugo Fröding finns hos Näringslivsarkiv
i Norrland-NIN

Bibliografi

Daniel Nordin
arkivchef Näringslivsarkiv i Norrland

Hugo Fröding
Gustaf Hugo Fröding (1860-1911)

Hugo Fröding

Se mer om Göteborgs högskolas promotion 1923