ACN logo

Giftermål mellan Jacob Clason och Margareta Elisabeth Polack 1735

Denna text kan närmast jämföras med dagens bröllopsnotiser i dagstidningarna, men sannolikt var det inget som gemene man hade råd att låta trycka på 1700-talet.

Den har antagligen givits som gåva åt brudparet och bröllopsgästerna och kanske använts som tal när denne Carl Genberg ville ge brudparet sina lyckönskningar.

Originalet finns att hitta i de omfattande Graningearkiven, och enligt noteringar är den inlöst på auktion under 1800-talet. Till Graningearkiven finns en omfattande forskarhandledning att ta del av för den som är intresserad. Graningearkiven ägs idag av Statkraft Sverige AB.

Daniel Nordin
arkivchef Näringslivsarkiv i Norrland

 

Giftermål 1735 Giftermål 1735 Giftermål 1735

Se större bilder

 

Faktaruta

Jacob Clason var tredje sonen till Graningeverkens ägare Johan Clason (1667-1747). Fadern, Johan Clason, var grosshandlare och ägare av skeppsvarv i Stockholm, och han köpte Graninge Bruk den 17 juli 1719 av sterbhuset efter Friherre Magnus Fleming.

Johan Clason startade 1711 ett handelshus i London tillsammans med Jonas Alström (senare adlad Alströmer) och Alströmers import av potatis lagrades i Clasons källarvalv på Brunnsgränd i Stockholm (där restaurang Diana källaren ligger idag).

Johan Clason var, förutom detta, delägare i Ostindiska Companiet och var med och grundade Levantiska Companiet för sjötransport och handel i Medelhavet.

Borgaren Johan Clason startade sitt liv med ”två tomma händer” och ägde 1,5 miljoner vid sin död, och hans äffärsrörelse hade utvecklats till att bedrivas över större delen av jordklotet.

Jacob Clason var Graningeverkens ledare mellan 1747 och 1750, Han hade fått följa fadern till de nyinköpta bruken i Norrland redan som 17-åring, och troligen var han redan då menad att ta över ledningen över Graningeverken. 1735 tituler-ades han brukspatron.

Margareta Elisabeth Polack var dotter till Jacob Polack, en mycket rik trävaru-handlare, skeppsbyggare och ägare till Holm säteri, Högfors Bruk och Gålsjö Bruk med tillhörande rekognitionsskogar. Jacob Polack bodde på sin herrgård Jacobsdal i Sundsvall.

Jacob och Margareta Elisabeth gifte sig 1735, när han var 28 år och hon 21 år, och de bosatte sig på Holm. I äktenskapet föddes barnen Anna Margareta 1739, Hedvig Chatarina 1741, Jacob Efraim 1743 och Christina Elisabeth 1749.

Källa: Nils-Åke Olsson, Historisk skildring av Graningeverken och dess ledare under 320 år