ACN logo

Tidigare guldkorn

Affisch från Nordiska dagarna år 1964 i Härnösand

Vänortskommitténs arkiv, Härnösands stad

Affisch med program från Nordiska dagarna år 1964 i Härnösand.

Affisch från Härnösands 350-årsutställning

Drätselkammarens arkiv, Härnösands stad

Affisch från Härnösands 350-årsutställning 21 juni-21 juli 1935 samt skiss över utställningsområdet.

Allierade rapporter

Ljungaverks arkiv

Allierade rapporter - från marsipan till flygplansmotorer.

Karta av Christoffer Stenklyft

Fastighetsregistermyndighetens i Gävleborgs län arkiv

Karta från 1702 ritad av Christoffer Stenklyft från Säbrå socken.

Karta över Kiirunavaara från 1736

Fastighetsregistermyndighetens i Norrbottens län arkiv

Karta över Kiirunavaara från 1736

Hugo Fröding

Arkivet efter Hugo Fröding

Hugo Fröding 1860-1911

Rekvisition 1809

Bröderna Olssons Livsmedel i Österalnö arkiv

Rekvisitioner under finska kriget 1809

Bröllop 1735

Graningearkiven

Giftermål mellan Jacob Clason och Margaretha Elisabeth Polack 1735

Österåsens sanatorium

Österåsens sanatorium

Bilder från Österåsens sanatorium 1901-1902

Lungö fyr

Lungö fyr

Om Lungö fyr från 1927 och dess föregångare från 1861

Naemi Modigs arkiv

Naemi Modigs arkiv

Naemi Modigs arkiv innehåller till stor del fotografier. Naemi Modig föddes 1895 i Härnösand, där hon kom att bo i hela sitt liv.

Ur Tage Hedborgs arkiv

Tage Hedborgs arkiv

På den här sidan visas några fotografier från Tage Hedborgs tid som ägare av sågverket Noraström.