ACN logo

Öppettider på Arkivcentrum Nord

Normala öppettider
måndag-fredag 09.00-12.00

Utökade öppettider
En gång per månad utökar läsesalen öppethållandet till två sammanhängande dagar – tisdag kl. 09.00-12.00, 13.00-16.00 och onsdagar kl. 09.00-12.00, 13.00-16.00.

Under våren 2018 infaller dessa dagar:
23-24 januari, 20-21 februari, 20-21 mars, 17-18 april, 15-16 maj, 12-13 juni

Avvikande öppettider
Arkivcentrum Nord är stängt följande dagar
30/3
2/4
30/4
1/5
10/5
11/5
6/6
22/6
16-20/7