ACN logo

Praktiska upplysningar inför besök på Arkivcentrum Nord

Avgifter
Det är gratis att forska själv på Arkivcentrum Nord.

Boende
Bo och äta i Härnösand - länkar till kommunens hemsida:
Bo   Äta

Bärbara datorer
I läsesalen finns ett antal kontakter för bärbara datorer tillgängliga.

Framtagning av arkivhandlingar
I läsesalen finns arkivförteckningar för våra arkiv. Om du vill beställa fram handlingar får du hjälp med att fylla i en beställningsblankett, vilken sedan lämnas till vakthavande personal.

Förvaringsboxar
Förvaringsboxar finns i anslutning till läsesalen.
Det är inte tillåtet att medföra väskor eller påsar in i läsesalen.

Kontakt
Läsesalen vid Arkivcentrum Nord
Tel. 010-476 80 52

Lunch/fika
I anslutning till läsesalen finns det ett pentry med kaffeautomat och mikrovågsugn.
Det är inte tillåtet att ta med mat eller dryck in i läsesalen.
I närheten av Arkivcentrum Nord finns en servering, Cafè 9: an, där bland annat dagens lunch serveras.

Öppettider
måndag -fredag 09.00-12.00

Tillbaka