Arkiven

Arkiv med anknytning till skog och skogsbruk innehåller ett rikt källmaterial som ger möjlighet till forskning ur olika perspektiv, framåtskridande skogsforskning eller mer tillbakablickande forskning med fokus på kulturarv.

Riksarkivet Landsarkivet i Härnösand, Föreningsarkivet Västernorrland, Landstingsarkivet Västernorrland och NIN Näringslivsarkiv i Norrland förvarar en stor mängd arkiv som ger information om skog och skogsbrukets utveckling och framväxt från 1800-talet och framåt i tiden. Varje institution har gjort en sammanställning över arkiv som kan vara intressanta inom detta forskningsområde.


Landsarkivet i Härnösand

Landsarkivet geografiska distrikt omfattar de fyra nordliga länen Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län. Dessa län kan betraktas som skogslän. Skogen gav grunden och förutsättningar till att dessa län kunde utvecklas stort inom skogsnäringen och bedriva en omfattande industriell verksamhet.

Denna verksamhet avspeglas i arkiven, i både statliga och enskilda arkiv. I de statliga arkiven finns spåren efter statens intresse att äga och bruka skogen som en värdefull resurs. I de enskilda arkiven finns mycket information om bl.a. skogsnäringens utveckling.

I landsarkivets bestånd kan man finna över 500 arkiv som har direkt eller indirekt koppling till skogsbruk. Det är statliga arkiv som t.ex. Domänverket och Skogsvårdsstyrelsen. Bland de enskilda arkiven finns bl.a. Kopparfors AB och ett stort antal flottningsföreningar, t.ex. Ljusnans flottningsförenings arkiv och Ångermanälvens flottningsförenings arkiv.

Landsarkivet har gjort en sammanställning över arkiv som förvaras här med anknytning till skog och skogsbruk. Den ger en uppfattning om en del av den stora mängd arkiv som finns tillgängliga för forskning i området skog.

Varje arkiv i listan är kopplad till den nationella arkivdatabasen (NAD) på Riksarkivets webbsida (www.riksarkivet.se) . Om man klickar på arkivets namn i listan kommer man till databasen. Där får man utförligare uppgifter om arkivet som t.ex. datering och omfång.

Statliga arkiv (öppnas i nytt fönster)

Enskilda arkiv (öppnas i nytt fönster)

Här följer historik om några arkivbildare som kan kopplas till verksamhet inom skogsbruk. Det ges också några exempel på arkiv, både statliga och enskilda inom området. Arkiven förvaras av landsarkivet.

Läs mer >>>


De här länkarna leder till information om arkiv och till sammanställningar över arkiv som förvaras av Föreningsarkivet Västernorrland, Landstingsarkivet Västernorrland och NIN Näringslivsarkiv i Norrland.

Föreningsarkivet Västernorrland

Förteckning över arkivbildare (öppnas i nytt fönster)

Historik över arkivbildare (öppnas i nytt fönster)

Historik över arkivbildare i Ångermanland (öppnas i nytt fönster)

 

Landstingsarkivet Västernorrland

Hussborgs skogsbruksskola (öppnas i nytt fönster)

Skedoms skogsbruksskola (öppnas i nytt fönster)

 

Näringslivsarkiv i Norrland - NIN

Förteckning över skogliga arkiv (öppnas i nytt fönster)

 

Tillbaka till sidans början

 

© Landsarkivet i Härnösand