Fotografier ur Domänverket, Informationssektionens  arkiv

Domänverket kan sägas ha sitt ursprung ur riksjägmästarens ämbete. Det inrättades 1634 för att kronan skulle ha uppsikt över kronoparker och andra allmänna skogar samt över den bevakande personalen i jägeristaten. Ämbetet upphörde 1682 och ansvaret lades över på landshövdingarna fram till 1780. Då tog överhovjägmästaren över till 1824 då det var landshövdingarna som fick ansvaret på nytt. Det varade till att Skogsstyrelsen inrättades 1859.

Skogsstyrelsen slogs 1883 samman med Kammarkollegiums Domänbyrå, som förvaltade de statliga jordbruken. De blev tillsammans Domänstyrelsen. Den hade den högsta ledningen av Domänverket. Domänstyrelsen hade ansvar för att den högsta förvaltningen av kronoparker, allmänningar och boställsskogar i skogsstatens vård. Den skulle utöva kontroll över övriga allmänna skogar och verka för god skogshushållning och jaktvård. Mellan 1902-1912 låg den nyinrättade Forstliga försöksanstalten under Domänstyrelsen. Den blev senare Statens skogsforskningsinstitut.

Skogsvårdsstyrelser inrättades 1905 för att ha tillsyn över den enskilda skogsvården och tog då över en del av Domänstyrelsens uppgifter.

Domänstyrelsen och skogsstaten blev affärsdrivande verk 1912 och kallades Domänverket från 1921. Domänstyrelsen och Domänverket ansvarade för och hade tillsyn över att skogsordningarna följdes tills Skogsstyrelsen inrättades på nytt 1942. Den var centralt ämbetsverk för enskild skogsvård.

Läs mer >>>

Fotograf, alla fotografier: Leif Öster

Klicka på bilderna för att se dem i större format. (Öppnas i nytt fönster.)

Skogsarbetare
Skogsarbetare, Garpenberg, 1977.

Skogsarbetare
Skogsarbetare, 1979.

Hyggesbränning
Hyggesbränning, Malå revir, 1988.

Plantering
Plantering, plantskolan i Kilomon, 1985.

Röjning
Röjning, återväxtkontroll, Skinnskattebergs revir, 1981.

Snytbagge
Skadeinsekter, snytbagge, 1979.
Skogsarbetare Skogsarbetare, Kinne revir, 1985.

Skogsarbetare
Skogsarbetare, 1980.

Plantering
Plantering, plantskolan i Kilomon, 1985.

Plantering
Plantering, plantmaskin, Ulricehamns revir, 1984.

Röjning
Röjning, 1982.


Kungajakt
Kungajakt, Malingsbro, 1982.
© Landsarkivet i Härnösand