ENSKILDA ARKIV
Referenskod Hyllmeter Titel
SE/HLA/3010731 2,20 A J Norbergs trävaruagenturs i Härnösand arkiv
SE/HLA/3010397 0,10 AB Strömsborgs arkiv
SE/HLA/3012170   AB Tjärprodukters arkiv
SE/HLA/3010903 0,10 Albloselbäckens flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012039 0,40 Alfta skogsstations arkiv
SE/HLA/3010904 0,10 Almsjöbäckens flottleds arkiv
SE/HLA/3012166 0,30 Amungen-Hosjö flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010119 7,15 Annefors bruks arkiv
SE/HLA/3010377 0,50 Arkiv härrörande från olika norrbottniska industriföretag
SE/HLA/3010905 0,25 Arksjöåns flottleds arkiv
SE/HLA/3010906 0,05 Avasjöbäckens flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012008 4,00 Avaströms ångsågs arkiv
SE/HLA/3010907 0,15 Bergvattenåns flottleds arkiv
SE/HLA/3012374 0,20 Bergviks Handels Aktiebolags arkiv
SE/HLA/3010908 0,05 Betsarbäckens flottleds arkiv
SE/HLA/3012025 0,20 BJ Von Knorrings, Sollerön, arkiv
SE/HLA/3010146 0,10 Björkåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010909 0,35 Björkåns-Eldsjöns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010147 0,50 Björnåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012171   Björtomta tjärugnars arkiv
SE/HLA/3010148 1,10 Bofaraåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010149 0,30 Bogårdsåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012040 0,20 Bollnäs skogsstations arkiv
SE/HLA/3012134   Bombolagets i Ångermanälven arkiv
SE/HLA/3010910 0,05 Bredvattenbäckens flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010329 12,70 Brolins handelshus arkiv
SE/HLA/3012111 1,50 Brossfors AB:s arkiv
SE/HLA/3010413 0,10 Brukspatron E Häggströms arkiv
SE/HLA/3012011 0,15 Brukspatron Jacob L Dahls arkiv
SE/HLA/3012345 0,03 Brunnefors såg och elektriska kraftförenings arkiv
SE/HLA/3012321 0,10 Bräckeåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010911 0,20 Bäskåns och Järvsjöns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010435 0,01 Carl Fredrik Huss arkiv
SE/HLA/3012155 16,60 Cellulosaavdelningens vid Kopparfors AB arkiv
SE/HLA/3012018 28,30 Dala-Ockelbo-Norrsundets järnvägs arkiv
SE/HLA/3012035 2,70 Dalfors skogsstations arkiv
SE/HLA/3010150 0,30 Dalåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012057 0,75 Dalälvarnas flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010912 0,05 Datikaåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012325 0,10 Degersjön-Nätraåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010913 0,25 Djupåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012138 34,40 Dynäs AB:s arkiv
SE/HLA/3012064 15,10 Dådrans bruks arkiv
SE/HLA/3012030 6,70 Dådrans skogsförvaltnings arkiv
SE/HLA/3010446 0,05 E O Ytterströms arkiv
SE/HLA/3012023   Elfdalens distrikt, SG Landgraffs arkiv
SE/HLA/3010151 3,20 Ellerviks flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010152 0,40 Enåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010914 0,10 Essåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010216 0,10 Even Bulls arkiv
SE/HLA/3010696 0,03 Faktor J. Bergmans statistikutdrag ang Lugnviks sågverk & Björkå AB
SE/HLA/3012031 0,20 Ferd Hagmans räkenskaper
SE/HLA/3010007 7,50 Firma Jacob Versteeghs i Härnösand arkiv
SE/HLA/3010915 0,30 Fjällåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010202   Fjätälvens flottningsförenings arkiv.
SE/HLA/3012096 4,20 Flottningsföreningarnas byggnadsaktiebolags arkiv
SE/HLA/3010203   Flottningsföreningens i Wåmån, Böjån, Indån, Hemulån och Ryssån arkiv.
SE/HLA/3012065 0,05 Fläts masugns arkiv
SE/HLA/3012074 0,10 Flätsbo gruvas arkiv
SE/HLA/3010979   Fondens för exportörernas gemensamma olycksfallsersättningar arkiv
SE/HLA/3010069 127,90 Forss AB:s arkiv
SE/HLA/3010678 0,60 Forss AB:s sociala stiftelsers arkiv
SE/HLA/3010087 5,70 Forss nya sågbolags arkiv
SE/HLA/3010574 0,10 Forss sågverksbolags arkiv
SE/HLA/3012420 0,14 Forsse försöksfälts arkiv
SE/HLA/3012051   Forstliga avdelningen, KHB
SE/HLA/3010644 0,01 Foton från Utansjö bruk, Västernorrlands län
SE/HLA/3012151 0,08 Företagsnämndens vid Hammarby sulfitfabrik arkiv
SE/HLA/3012028 0,05 Gemensamma bolagens (KHB, Dådran bruk & Carlfors sågverk) arkiv
SE/HLA/3010916 0,20 Gideåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010195   Gimåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010917 0,15 Gitsåns m fl bäckarnas flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010127 0,10 Glötåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010918 0,05 Granåsbäckarnas flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010736 0,50 Grundviks sågverks AB arkiv
SE/HLA/3010153 0,50 Gryckåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010919 0,10 Grytåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010920 0,10 Gråtanåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012078 0,05 Gräsbergs Sågbolags arkiv
SE/HLA/3012323 0,05 Grätnäsåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010921 0,10 Gröningsåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010014 12,40 Grönsinka bruks arkiv
SE/HLA/3010445 0,02 Gustaf Ytterströms arkiv
SE/HLA/3012087 0,10 Gustafsbergs egendoms arkiv
SE/HLA/3010922 0,15 Gällarbäckens flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010154 0,00 Gällsjöåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012047 4,70 Gävle brädgård och hyvleris, KHB, arkiv
SE/HLA/3012314 0,20 H C Billmarks arkiv över bruks- och sågverkshandlingar
SE/HLA/3012080 19,20 Hammarby bruks arkiv
SE/HLA/3012088 0,20 Hammarby bruksträdgårds arkiv
SE/HLA/3010155 2,10 Hennans flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010651 0,01 Hernösands verkstads och vafvs aktiebolag
SE/HLA/3012107 1,25 Hilleshög-Kopparfors (HIKO) AB:s arkiv
SE/HLA/3012068 0,55 Hilleviks bruks arkiv
SE/HLA/3010177 2,80 Hoaåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010178 0,10 Hoaåns strömrensningsdistrikts arkiv
SE/HLA/3012084 0,05 Hofors bruks arkiv
SE/HLA/3010923 0,10 Hornsjöbäckens och Sandsjöbäckarnas flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012053 1,20 Huvudkontorets, KHB, arkiv
SE/HLA/3010924 0,10 Huvudsjöbäcken-Nästansjöåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012237 0,03 Håknäs Sågverksaktiebolags arkiv
SE/HLA/3010157 0,30 Håvåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010156 0,40 Håvåns strömrensningsbolags arkiv
SE/HLA/3010121 3,80 Hällbo masugns arkiv
SE/HLA/3012077 0,05 Hällsjö masugns arkiv
SE/HLA/3010176 3,30 Härjeån-Blädjans flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012257 0,70 Härnösands Distrikts Trävaruexportförenings arkiv
SE/HLA/3010559 0,60 Härnösands hyvleri- och snickerifabriks arkiv
SE/HLA/3010384 0,04 Härnösands ångsågs arkiv
SE/HLA/3010158 0,20 Häsboåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010159 0,50 Hässjavattnets flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010705 0,20 Hästbo ångsågs arkiv
SE/HLA/3012085 0,03 Högbo bruks arkiv
SE/HLA/3010106 0,70 Höjens sågverks arkiv
SE/HLA/3010108 0,20 Höjens verkstäders arkiv
SE/HLA/3010137   Indalsälvens flottningsförening Bergebommens arkiv
SE/HLA/3010131   Indalsälvens flottningsförening Krokoms förvaltningsdistrikts arkiv
SE/HLA/3010132   Indalsälvens flottningsförening Lits förvaltningsdistrikt arkiv
SE/HLA/3010134   Indalsälvens flottningsförening Ragunda förvaltningsdistrikts arkiv
SE/HLA/3010133   Indalsälvens flottningsförening Stuguns förvaltningsdistrikt arkiv
SE/HLA/3010136   Indalsälvens flottningsförening Svedjebommens arkiv
SE/HLA/3010135   Indalsälvens flottningsförening. Indals förvaltningsdistrikts arkiv
SE/HLA/3010139   Indalsälvens flottningsförening. Lövuddens skiljeställe arkiv
SE/HLA/3010138   Indalsälvens flottningsförening. Svedjes och Berges sorteringsbom arkiv
SE/HLA/3010130 165,80 Indalsälvens flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012001 8,60 J A S Åbergs förmyndares arkiv
SE/HLA/3012029 0,10 J Sundbergs, Bora, Lerdal och Bingsjön, räkenskaper
SE/HLA/3010925 0,10 Jansjöåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010926 1,00 Juvanåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012071 1,45 Jädraås brukshandels arkiv
SE/HLA/3010207   Jädraås handelsförening AB:s arkiv.
SE/HLA/3012006 2,50 Jädraås masugns arkiv
SE/HLA/3012021 1,25 Jädraås mekaniska verkstads arkiv
SE/HLA/3012005 4,40 Jädraås och Brattfors bruks arkiv
SE/HLA/3012016 0,10 Jädraås-Ockelbo jernvägsbyggnads arkiv
SE/HLA/3010160 0,90 Jämnaåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012049 2,65 Järnavdelningens, KHB, arkiv
SE/HLA/3012009 3,60 Järnverkens vid Wij bruk arkiv
SE/HLA/3012110 2,20 K Groths Laboratorium AB:s arkiv
SE/HLA/3010332 2,80 Kalix älvs flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010333 0,30 Kalix älvs strömrensningsbolags arkiv
SE/HLA/3010927 0,05 Karpåns flottleds arkiv
SE/HLA/3012156 6,20 Kartongavdelningens vid Kopparfors AB arkiv
SE/HLA/3012002 6,10 Katrinebergs bruks arkiv
SE/HLA/3010118 104,90 Kilafors bruks arkiv
SE/HLA/3010928 0,30 Kläppsjöbäckens flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010491 1,50 Konsul Gustaf Groths arkiv
SE/HLA/3010790 0,01 Kontrakt ang sågkvarn, Sörgårdsån, Stigsjö, Västernorrlands län
SE/HLA/3012020 103,70 Kopparbergs och Hofors sågverks AB:s arkiv
SE/HLA/3012098 406,50 Kopparfors AB:s arkiv
SE/HLA/3010929 0,10 Kortingåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012081 0,30 Krattens masugns arkiv
SE/HLA/3010930 0,05 Krokbäcken-Laxbäckens flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010688 1,00 Kronofogde Carl Jacob Boströms samling
SE/HLA/3010931 0,15 Kultrans flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010020 3,70 Kungsgårdens i Ovansjö arkiv
SE/HLA/3010185 0,60 Kvarnåns flottningsförenings arkiv (Ljusnan)
SE/HLA/3010932 0,20 Kvarnåns flottningsförenings arkiv (Ångermanälven)
SE/HLA/3010933 0,25 Kvällåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012055 0,35 Kölsjöåns m fl flottningsföreningars arkiv
SE/HLA/3010934 0,90 Lafsåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010935 0,05 Latikbäckens flottleds arkiv
SE/HLA/3010936 0,05 Ledingeån-Finnåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010187 0,10 Lillblekans flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012015 0,20 Linghed-Jädraås jernvägs arkiv
SE/HLA/3012033 2,00 Lingheds skogsstations arkiv
SE/HLA/3012045 2,10 Lingheds sågverks arkiv
SE/HLA/3010161 0,10 Linstasjöns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010186 1,40 Linåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010194   Ljunga älvs flottningsförenings arkiv.
SE/HLA/3010768 116,00 Ljungans flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012095 9,00 Ljungans och Indalsälvens flottledsförvaltnings arkiv
SE/HLA/3010742 35,80 Ljungans vattenregleringsföretag
SE/HLA/3010141 86,00 Ljusnans flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010745 7,30 Ljusnans vattenregleringsföretag
SE/HLA/3010741 40,00 Ljusnans virkesmätningsförenings arkiv
SE/HLA/3010143 0,10 Ljusne-Voxna älvars köptimmerförenings arkiv
SE/HLA/3010064 1,80 Lo sågverks arkiv
SE/HLA/3010182 0,90 Loddåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010163 2,10 Lofsåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010937 0,10 Lomsjöåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010162 0,60 Loåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3011013 0,10 Lucksta ångsågs arkiv
SE/HLA/3010379 0,40 Luleå handelssocietets arkiv
SE/HLA/3010183 0,80 Lunåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010938 0,10 Långsjöåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010939 0,20 Långvattenåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010065 24,60 Långvinds bruks arkiv
SE/HLA/3010940 0,30 Länglingeåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012202 0,80 Löfudden AB
SE/HLA/3010941 0,20 Malmåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010942 0,05 Mesjöån-Tjärnäsbäckens flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010105 0,20 Midnäs nya trävaruaktiebolag. Skogsavdelningens arkiv
SE/HLA/3010113 0,10 Midnäs nya trävaruaktiebolag. Övriga företags arkiv
SE/HLA/3010104 21,60 Midnäs nya trävaruaktiebolags arkiv
SE/HLA/3010179 0,40 Mosätt-Draggåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012056 0,20 Moåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010180 0,50 Målgaåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010943 0,50 Mångmanåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012041 0,10 Mårdnäs skogsstations, Bollnäs, SSAB, arkiv
SE/HLA/3010944 0,20 Mörtsjöbäckens flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010945 0,30 Nagasjöåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010516 0,05 Nattavara, Bodens och Alviks ångsågars arkiv
SE/HLA/3012147 252,80 NCB:s arkiv
SE/HLA/3012365 0,20 Nensjö sulfatfabriks arkiv
SE/HLA/3010407 0,07 Norrfors sågverks arkiv
SE/HLA/3012106 1,00 Norrsundets Bruk AB:s arkiv
SE/HLA/3012046 11,20 Norrsundets industriförvaltnings arkiv
SE/HLA/3010184 1,20 Norrälvens flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012044 66,10 Näs sågverks och Näs lådfabriks arkiv
SE/HLA/3010695 3,30 Näske ångsåg aktiebolags arkiv
SE/HLA/3012322 0,20 Näskeåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010946 0,20 Nässjöåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012320 4,80 Nätraälvens flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012109 0,60 Ockelbo björksågs arkiv
SE/HLA/3012010 1,00 Ockelbo flottningsbolags arkiv
SE/HLA/3012037 9,25 Ockelbo skogsförvaltnings arkiv
SE/HLA/3012017 1,10 Ockelbo-Norrsundets jernvägsbyggnad
SE/HLA/3012007 5,50 Ockelboverkens arkiv
SE/HLA/3012013 1,20 Ockelboverkens huvudkontors arkiv
SE/HLA/3010189 0,30 Olof Olsåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010008 3,80 Olof Wijk & Co arkiv
SE/HLA/3010164 0,60 Oppliåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010126 0,20 Ore älvs strömrensningsförenings arkiv
SE/HLA/3010947 0,30 Ormsjöbäckarnas flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010948 0,40 Ormsjöns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012038 5,30 Orsa skogsförvaltnings arkiv
SE/HLA/3012026 0,20 R A O Medéns, Utby, räkenskaper
SE/HLA/3010122 2,95 Ramhälls gruvors arkiv
SE/HLA/3012079 1,30 Ramnäs Bruks arkiv
SE/HLA/3012149 25,50 Ramviks sågverks AB:s arkiv
SE/HLA/3010707 2,50 Ramöviken aktiebolags arkiv
SE/HLA/3010980 0,20 Rederiaktiebolaget Fjälltrafiks arkiv
SE/HLA/3010949 0,20 Rinnåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012076 0,05 Risbergs järngruvas arkiv
SE/HLA/3010950 0,15 Rissjökanalens flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010951   Risåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012075 0,05 Risängs gruvas arkiv
SE/HLA/3010952 0,05 Rocksjöbäckens flottleds arkiv
SE/HLA/3010953 0,05 Rockåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012133 0,05 Rosfors bruks arkiv
SE/HLA/3012058 0,85 Runns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010954 0,30 Ruskåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010190 1,10 Rånda älvs flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010334 2,00 Råneå älvs flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010335 0,10 Råneå älvs strömrensningsbolags arkiv
SE/HLA/3011021 0,05 Räkenskapsböcker från Kalix skogsförvaltning
SE/HLA/3012024 0,20 Rättviks distrikt, Robert Lönbergs arkiv
SE/HLA/3010165 0,80 Rösteåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010336 0,30 Sangis älvs flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010191 1,30 Sexån-Ellans flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010955 0,05 Siksjöbäckens flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010956 0,05 Simsjöåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010166 0,90 Skarpåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010167 0,10 Skarpåns strömrensningsförenings arkiv
SE/HLA/3010957 0,10 Skikkisjöbäckens flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010958 0,05 Skirsjöbäckens flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012173   Skogens kol AB:s arkiv
SE/HLA/3010746 4,10 Skogsbruksfonden för Ljungan, Gimån, Övre Indalsälven och Nedre Indalsälven
SE/HLA/3010376 5,80 Släkten Sundströms affärsarkiv
SE/HLA/3012282 0,10 Sollefteå Bruks arkiv
SE/HLA/3010959 0,80 Sollefteå-Bruksåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010192 1,00 Solnaåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012137 9,00 Sprängsvikens AB:s arkiv
SE/HLA/3010960 0,05 Stamselevattnens flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010961 0,20 Stamsjöåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010962 0,20 Staversbäckens flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010963 0,10 Staversåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010964 0,20 Stavseleåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010965 0,05 Stensjöbäckens flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010966 0,10 Stensvattenbäckens flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012108 0,55 Stiftelsen Kopparfors och Storviks fonds för konjunkturutjämnande, sociala och skogsförbättrande åtgärder arkiv
SE/HLA/3010481 0,60 Stiftelsen Västernorrlands läns konjunkturutjämningsfonds för det enskilda skogsbruket arkiv
SE/HLA/3010188 0,10 Storblekans flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010331 7,60 Storfors ångsågs arkiv
SE/HLA/3010196 31,30 Storsjön-Övre Indalsälvens flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012091 2,10 Storvik-Fors inköpsförvaltnings arkiv
SE/HLA/3012090 138,00 Storviks sulfit AB:s arkiv
SE/HLA/3012093 0,80 Storviks sulfits arbetares sjuk- och begravningskassas arkiv
SE/HLA/3010513 0,05 Strängö Trävaruaktiebolags arkiv
SE/HLA/3010967 0,05 Stugusjöåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010558 0,60 Stöde Ångsågs Aktiebolags arkiv
SE/HLA/3010543 0,01 Stöndars sågs arkiv
SE/HLA/3012050 3,00 Sulfit och sulfatavdelningen
SE/HLA/3012067 23,30 Svabensverks bruks arkiv
SE/HLA/3012034 1,75 Svabensverks skogsstations arkiv
SE/HLA/3010968 0,05 Svanavattenåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010739 59,00 Svanö AB:s arkiv
SE/HLA/3012027 0,30 Sven Månssons, Bingsjön, räkenskaper
SE/HLA/3010035 15,80 Svenska flottledsförbundets arkiv
SE/HLA/3010833 0,10 Svenska Flottningschefsföreningen
SE/HLA/3010854 0,03 Svenska skogs- och flottningsarbetareförbundet, By, Haverö sn, Västernorrlands län
SE/HLA/3010969 0,10 Sängsjöåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010706 5,60 Sävenäs nya aktiebolags arkiv
SE/HLA/3012174   Söderhamns trävaruaffärs arkiv
SE/HLA/3010328 6,90 Tage Hedborgs arkiv
SE/HLA/3010168 0,10 Tandsjöåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010970 0,30 Tannåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010971 0,05 Taraåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010169 0,30 Telningsvattnets flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012054 11,75 Testeboåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012083 0,05 Tjärnäs bruks arkiv
SE/HLA/3012148 55,00 Torsviks sågverks AB:s arkiv
SE/HLA/3010972 0,20 Torvsjöåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012022 0,75 Trebolagens, KHB arkiv
SE/HLA/3010973 0,05 Trehörningsbäckens flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012048 12,65 Träavdelningens, KHB, arkiv
SE/HLA/3010111 0,10 Trävaruaffärens Fredberg och Jonsson arkiv
SE/HLA/3010010 1,20 Trävaruhandlare C J Carlssons i Söråker arkiv
SE/HLA/3010125 1,80 Trävaruhandlarens Jonas Johnsson i Torsberg arkiv
SE/HLA/3010107 0,10 Trävarurörelsen Anders Jonssons arkiv
SE/HLA/3010170 0,10 Tväringsåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010193 0,10 Tvärälvens flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012032 10,90 Tänger skogsförvaltnings arkiv
SE/HLA/3010213   Tängers manufaktur-, smides-, timmerdrivnings-, och flottningsbolags arkiv.
SE/HLA/3010120 2,10 Tönshammars bruks arkiv
SE/HLA/3010099 0,10 Töre AB. Bodträskfors skogskontors arkiv
SE/HLA/3010097 0,30 Töre AB. Gyljens skogskontors arkiv
SE/HLA/3010102 0,70 Töre AB. Gällivare skogskontors arkiv
SE/HLA/3010095 3,60 Töre AB. Huvudkontorets i Luleå arkiv
SE/HLA/3010103 0,10 Töre AB. Hvitåfors sågverks arkiv
SE/HLA/3010101 0,10 Töre AB. Mattisuddens skogskontors arkiv
SE/HLA/3010098 0,10 Töre AB. Pajala skogskontors arkiv
SE/HLA/3010100 0,10 Töre AB. Rovaniemi skogskontors arkiv
SE/HLA/3010094 0,40 Töre AB. Stockholmskontorets arkiv
SE/HLA/3010096 5,70 Töre AB. Töre skogskontors arkiv
SE/HLA/3010091 26,00 Törefors bruks och Törefors AB:s arkiv
SE/HLA/3010092 0,30 Törefors handelsaktiebolags arkiv
SE/HLA/3010093 0,10 Törefors sågverks sjukhjälpskassas arkiv
SE/HLA/3012082 0,20 Uhrfors bruks arkiv
SE/HLA/3010171 0,10 Ullungsvattnets flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012324 0,30 Ullångersfjärdens flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010386 0,05 Valbo masugn och Mackmyra bruks arkiv
SE/HLA/3010974 0,05 Vallsjöbäckens flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010975 0,05 Vallvattenbäckens flottleds arkiv
SE/HLA/3010142 1,40 Varpnäs förlags aktiebolags arkiv
SE/HLA/3010181 2,10 Vemåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012086 1,60 Westerbergs egendoms arkiv
SE/HLA/3010976 0,60 Vidgåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012019 2,20 Wij bruks arkiv
SE/HLA/3012000 32,60 Wij säteri och bruks arkiv
SE/HLA/3012052 0,35 Wij, KHB, arkiv
SE/HLA/3012014 1,70 Vintjärn-Jädraås järnvägs arkiv
SE/HLA/3010124 0,20 Vintjärns gruvors arkiv
SE/HLA/3012258 0,07 Vittjärvs såg och kvarns arkiv
SE/HLA/3010144 11,00 Voxna älvs flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010145 0,70 Voxna älvs förlags aktiebolags arkiv
SE/HLA/3012139 3,80 Wäija AB:s arkiv
SE/HLA/3012135 0,10 Västernorrlands läns polistekniska förenings arkiv
SE/HLA/3012042 0,30 Åbacka sågverks arkiv
SE/HLA/3012003 10,50 Åbro bruks arkiv
SE/HLA/3012012 1,00 Åbro gårds arkiv
SE/HLA/3012004 31,10 Åmots bruks arkiv
SE/HLA/3012036 10,15 Åmots skogförvaltnings arkiv
SE/HLA/3012043 0,10 Åmots, Wallby och Åtterstas sågverks i Ovansjö arkiv
SE/HLA/3012247 0,05 Åms och Bråns Sågbolags arkiv
SE/HLA/3010981   Ångermanälvens driftsbolags arkiv
SE/HLA/3010901   Ångermanälvens flottningsbolags arkiv
SE/HLA/3010902 235,00 Ångermanälvens flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010982   Ångermanälvens flottningsförenings pensions- och personalförsäkringsfonds arkiv
SE/HLA/3010061 10,00 Ångermanälvens stuveriaktiebolags arkiv
SE/HLA/3010027 18,20 Ångermanälvens virkesmätningsförenings arkiv
SE/HLA/3010983 0,20 Ångfartygsaktiebolagets Bågede-Gäddede arkiv
SE/HLA/3010172 0,20 Ängraåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010977 0,05 Ödsvattenbäckens flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3010718 3,40 Öhrvikens aktiebolags arkiv
SE/HLA/3010173 0,10 Örasjöåns flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012238 0,01 Öre Älvs Ångsågsaktiebolags arkiv
SE/HLA/3012092 1,70 Östanfors Sulfitfabriks arkiv
SE/HLA/3010200   Öster-Dalälvens flottningsförenings arkiv
SE/HLA/3012201 0,32 Östersunds trävaru AB