Flottning

Flottningsepoken är en viktig del av skogsbrukets historia. Även om flottning numera hör till det förgångna så har den betytt mycket för Sveriges utveckling från ett bondesamhälle till en modern industristat. Lämningarna efter denna epok har delvis försvunnit eller är på väg att försvinna. Det var skogen och vattnet som lade grunden till den svenska skogsindustrin och det svenska välståndet. Flottning kan ha bedrivits ända från 1300-talet. Då flottades ved på Dalälven. Man behövde ved till gruvorna.

Läs mer >>>


Fotografier

I flera av flottningsföreningarnas arkiv finns ett omfattande bildmaterial. Som exempel på det har vi gjort ett urval av bilder som presenteras närmare. Klicka på länkarna här under för att komma vidare och se bilderna.

Indalsälvens flottningsförenings arkiv
Indalsälvens flottningsförenings arkiv
Ljusnans flottningsförening
Ljusnans flottningsförenings arkiv
Ångermanälvens flottningsförening
Ångermanälvens flottningsförenings arkiv

Filmer

Med Ångermanälven från fjällen till havet

Timrets väg från skogen via fjällbäckar till älven och vidare till sorteringen i Sandslån.
Från tidigat 30-tal, s/v stumfilm.
Längd 14:20

Timrets vidare färd

Timrets väg från sortering till ramsågar och brädgårdar.
Från tidigt 30-tal, s/v stumfilm
Längd: 10:50

Sandslåns gamla sortering

En film från timmersorteringen i Sandslån. Filmen är från 60-talet.
Färg och ljud.
Längd 17:50

Sandslåns mekaniska linje

En film från timmersorteringen i Sandslån. Filmen är från 1965.
Färg och ljud.
Längd 16:00

Filmerna är hämtade ur Ångermanälvens flottningförenings arkiv

 

© Landsarkivet i Härnösand