Kolonat nr VII i kronoparken Hamra

Enligt en kungörelse fick lämplig mark på kronoparker i Norrland och Dalarna upplåtas till uppodling och bebyggande. För att handha administrationen tillkom kolonisationsnämnder i bl.a. Västerbottens och Norrbottens län. 

I akterna för de olika kolonaten finns ett antal intressanta dokument sparade. Det är till exempel ansökningshandlingar, kontrakt, kartor, arealuppgifter och syneprotokoll. På den här sidan visas några dokument som rör kolonat nr VII i kronoparken Hamra i Hamra kapellag och Gävleborgs län.

Dokumenten är hämtade ur Hamra revirs arkiv, volym F1:9

Klicka på bilderna här under för att se handlingarna i större format. (Öppnas i nytt fönster.)

Ansökan

Anhållan till statens kolonisationsnämnd om att bli antagen till kolonist.

Kontrakt

Kontrakt om upplåtelse av kolonat.

Karta

Karta över kolonat nr VII å kronoparken Hamra i Hamra kapellag och Gävleborgs län utlagt vid år 1919 upprättat kolonisationsförslag.

 

Beskrivning

Beskrivning till karta över kolonat nr VII.

Karta

Karta med plan för uppodling.

Arealuppgift

Arealuppgift på kolonat n:r 7, adress Tandsjöborg.

Syneprotokoll

Syneprotokoll å kolonatet n:r 7 å Hamra kronopark i Hamra kapellag.

 

Tillbaka till sidans början

 

© Landsarkivet i Härnösand