Innehåll

 

Berättelse

Roma Lindström berättar om en vinter som kocka i en skogsarbetarkoja

 

Filmer

Med Ångermanälven från fjällen till havet

Sandslåns gamla sortering

Sandslåns mekaniska linje

Skogsbetonad fortsättningsskola

Skogsbruksfilmer

Timrets vidare färd

 

Fotografier

Domänverket, informationssektionens arkiv

Domänverket, informationssektionens arkiv, 2

Indalsälvens flottningsförenings arkiv

Kolonisationsnämndernas arkiv

Kopparfors AB: s arkiv

Ljusnans flottningsförenings arkiv

Tage Hedborgs arkiv

Ångermanälvens flottningsförenings arkiv

 

Föreningsarkivet Västernorrland

Förteckning över arkivbildare

Historik över arkivbildare

Historik över arkivbildare i Ångermanland

 

Informationstexter

Arkiven

Flottning

Livet i skogen

Skogens historia

Skogsbruk

Skogsindustri

 

Intervjuer

Intervjuer med flottare, både ljudupptagningar och texter

 

Kartor och ritningar

Exempel på kartor och ritningar som förvaras hos Landsarkivet i Härnösand

 

Kolonisationsnämnder

Fotografier ur Kolonisationsnämndernas arkiv

Handlingar för Hamra, kolonat VII

Handlingar för Hamra, kolonat VIII

 

Kontakt

Kontaktinformation

 

Landsarkivet i Härnösand

Förteckning över arkiv kopplade till Kopparfors AB

Förteckning över enskilda arkiv

Förteckning över statliga arkiv

Historik över arkiv

Kartor och ritningar, exempel och bilder

 

Landstingsarkivet Västernorrland

Hussborgs skogsbruksskola, historik och förteckning

Skedoms skogsbruksskola, historik och förteckning

 

Länkar

Länkar till andra webbplatser med information om skog

 

Media

Länkar till filmer, fotografier, ljudupptagningar och externa länkar som finns på denna webbplats

 

Näringslivsarkiv i Norrland

Förteckning över skogliga arkiv

 

Ordlista

Ordlista

 

Webbplatsen

Information om webbplatsen

 

Tillbaka till sidans början

 

© Landsarkivet i Härnösand