Kartor & ritningar

I många av de arkiv som innehåller material om skog finns ett stort antal kartor och ritningar. Det gäller både de statliga och enskilda arkiven.

Det kan vara kartor över flottleder, flottningsdistrikt, regleringar, skogar, kronoparker och revir, ritningar över sågverk, hyvlerier, kontor, bostäder, båtar och skogsmaskiner för att nämna bara några exempel.

Klicka på bilderna här under för att se ett urval kartor och ritningar i större format. (Öppnas i nytt fönster.)

Karta Multrå socken

Västernorrlands läns landskanslis arkiv.

Karta över Multrå sockens byskogar.

Nils Spole, 1734.
HLA 245

Karta Elsjöån

Västernorrlands läns länsstyrelse

Karta över Eldsjö ån, upprättad under flottregleringssyn 1873.

Ritning Sunila sågverk

Svenska flottledsförbundets arkiv

Förvaltarebostad vid Sunila sågverk,
upprättad av J.H. Carlgren, 1874.
HLA 2142

 

Karta Lillträskheden

Jägmästaren i Skellefteå revir

Karta över kronoöfverloppsmarken No 23 uti Jörns kapellförsamling, Lillträskheden, 1877.
HLA 8450

Ritning roddbåt

Ångermanälvens flottningsförening

Roddbåt av Åkvissletyp, Fjällsjöälven, 1935.

Karta Blåsjön

Ångermanälvens flottningsförening

Blåsjöns reglering 1944-45.

Ritning Säfvenfors sågverk

Svenska flottledsförbundets arkiv

Detaljer till Säfvenfors sågverk,
odaterad.
HLA 2128

Karta Granselet

Ångermanälvens flottningsförening

Karta visande förslaget läge för virkesmagasin nr 4 på Granselet, odaterad.

 

Tillbaka till sidans början

 

© Landsarkivet i Härnösand