Fotografier ur Kolonisationsnämndernas arkiv

Kolonisationsnämnder inrättades genom kungörelse angående allmänna grunder för upplåtande av kolonat å kronoparker i Norrland och Dalarna (SFS 1925:291). I SFS 1925:486 utfärdades tillämpningsföreskrifter.

Enligt kungörelsen fick lämplig mark på kronoparker i Norrland och Dalarna upplåtas till uppodling och bebyggande. För att handha administrationen tillkom kolonisationsnämnder i bl.a. Västerbottens och Norrbottens län.

Upplåtelse av kolonaten skedde för en tid av femton år. Staten utbetalade pengar till byggnadshjälp för kolonaten.

Genom SFS 1943:532 upphörde kolonisationsnämnderna från 1 juli 1944. Inga nya kolonat fick inrättas efter den 1 juni 1943. Administrationen av de kolonat som fanns den 1 juli 1944 övertogs av Domänverket.

I akterna för de olika kolonaten finns ett antal intressanta dokument sparade. Det är till exempel ansökningshandlingar, kontrakt, kartor, arealuppgifter och syneprotokoll.

Se exempel på handlingar för Hamra, kolonat VII och Hamra, kolonat VIII

Klicka på bilderna för att se dem i större format. (Öppnas i nytt fönster.)

Kolonat
Hamra (Tandsjö), kolonat nr VII, odaterad.
Fotograf: okänd.

Kolonat
Djupsjö, kolonat nr XIII, 1920.
Fotograf: okänd.

Kolonat
Ljusåtrakten, kolonat nr XVII, 1921.
Fotograf: okänd.

Kolonat
Djupsjö, kolonat nr XI, 1919.
Fotograf: okänd.
Kolonat
Hamra (Tandsjö), kolonat nr VIII, odaterad.
Fotograf: okänd.

Kolonat
Aronsjökullarna, kolonat nr XXV, 1921.
Fotograf: okänd.

Kolonat
Abborträskliden, kolonat nr XVII, provisorisk byggnad, 1921. Fotograf: okänd.

Kolonat
Metseken, kolonat nr VI, 1919.
Fotograf: okänd.
© Landsarkivet i Härnösand