Livet i skogen

Skogen har haft stor betydelse för människan på många sätt. De första människorna var beroende av den för att överleva. Där fanns villebråd att jaga, virke för att bygga bostäder och ved att elda med. De kunde även använda virket för att bygga båtar att använda vid fiske. Deras påverkan på skogen var liten.

Den nutida människan är lika beroende av skogen. Det har inte förändrats över tid. Däremot har människans påverkan av skogen ökat med tiden. Behovet av virke i olika sammanhang har växt genom århundradena. Skogsbruket har präglat skogens tillväxt och utseende.

Läs mer >>>


Fotografier

I flera av de arkiv som innehåller material om skogen finns det ett omfattande bildmaterial. Som exempel på det har vi gjort ett urval av bilder som presenteras närmare. Klicka på länken här under för att komma vidare och se bilderna.

Kolonat
Kolonisationsnämndernas arkiv

Kolonisationsnämnder

Kolonisationsnämnder inrättades genom kungörelse angående allmänna grunder för upplåtande av kolonat å kronoparker i Norrland och Dalarna.

Enligt kungörelsen fick lämplig mark på kronoparker i Norrland och Dalarna upplåtas till uppodling och bebyggande. För att handha administrationen tillkom kolonisationsnämnder i bl.a. Västerbottens och Norrbottens län. 

I akterna för de olika kolonaten finns ett antal intressanta dokument sparade. Det är till exempel ansökningsshandlingar, kontrakt, kartor, arealuppgifter och syneprotokoll.

Se exempel på handlingar för kolonat nr VII och VIII i kronoparken Hamra i Hamra kapellag och Gävleborgs län.

Hamra, kolonat VII
Hamra, kolonat VIII


Berättelse

Kockan på Kvirebo

Roma Lindström berättar om en vinter som kocka i en skogsarbetarkoja, fem mil norr om Hoting.

Till berättelsen >>>


Intervjuer

I Ljusnans flottningsförenings arkiv finns ett antal magnetband som innehåller ljudupptagningar av intervjuer med flera flottare. Inspelningarna gjordes omkring 1970. Några av dessa har digitaliserats och går att lyssna på via länkarna här nedan.

Till intervjuerna >>>

 

© Landsarkivet i Härnösand