Filmer om flottning

Med Ångermanälven från fjällen till havet

Timrets väg från skogen via fjällbäckar till älven och vidare till sorteringen i Sandslån.
Från tidigat 30-tal, s/v stumfilm.
Längd 14:20

Timrets vidare färd

Timrets väg från sortering till ramsågar och brädgårdar.
Från tidigt 30-tal, s/v stumfilm
Längd: 10:50

Sandslåns gamla sortering

En film från timmersorteringen i Sandslån. Filmen från det gamla manuella skiljet är från 60-tal.
Färg och ljud.
Längd 17:50

Sandslåns mekaniska linje

En film från timmersorteringen i Sandslån. Filmen från det mekaniska skiljet är från 1965.
Färg och ljud.
Längd 16:00

Filmerna är hämtade ur Ångermanälvens flottningförenings arkiv


Filmer om skogsbruk

Skogsbruksfilmer

s/v stumfilm.
Längd 12:37

Skogsbetonad fortsättningsskola

Några glimtar från skolan på Grönbo revir
s/v stumfilm.
Längd 8:53

 

© Landsarkivet i Härnösand