Skogsbruk

Skogen är Sveriges viktigaste naturresurs. Sverige är ett utpräglat skogsland, över 50 % av landets yta täcks av skog. Den har stor betydelse för välfärden och är även viktig för människors hälsa. Skogen är och har varit arbetsplats för många människor och från den kommer många olika produkter.

Klimatet i Sverige skulle vara hårdare, bevarande och byggande av samhällen skulle försvåras om skogens utjämnande inverkan inte fanns. Skogen minskar stormars häftighet och mildrar både värme och kyla. Den förbättrar även vattenhushållningen genom att hämma uttorkande vindar. Den ökar luftfuktigheten och nederbörden samt fördröjer avrinningen vid snösmältning och häftigt regn.

Lite drygt hälften av Sveriges landareal, eller 22,7 miljoner hektar, utgörs av skog. Den svenska skogen ägs (år 2011) till ca 50 % av privata skogsägare medan skogsbolag äger ca 25 % och det allmänna, staten, kommuner och Svenska kyrkan äger resterande 25 %.

Läs mer >>>


Fotografier

I flera av arkiven med material om skogsbruk finns det ett omfattande bildmaterial. Som exempel på det har vi gjort ett urval av bilder som presenteras närmare. Klicka på länkarna här under för att komma vidare och se bilderna.

Domänverket
Domänverket, informationssektionens arkiv
Domänverket
Domänverket, informationssektionens arkiv

Filmer

Skogsbruksfilmer

s/v stumfilm.
Längd 12:37

Skogsbetonad fortsättningsskola

Några glimtar från skolan på Grönbo revir
s/v stumfilm.
Längd 8:53

Filmerna är hämtade ur Domänverket, informationssektions arkiv

 

 

© Landsarkivet i Härnösand