Skogsindustri

Skogsindustrin förädlar skogsbrukets råvaror. I Sverige har den varit och är en av de viktigaste basindustrierna. De viktigaste delarna inom skogsindustrin var länge sågverkshantering och massatillverkning. Senare tillkom även andra delar som hade stor betydelse, snickeri-, träskive- trähus- och trämöbelfabriker samt papper och pappersvaruindustrier.

Läs mer >>>


Fotografier

I flera av de arkiv som innehåller material om skogsindustri finns det ett omfattande bildmaterial. Som exempel på det har vi gjort ett urval av bilder som presenteras närmare. Klicka på länkarna här under för att komma vidare och se bilderna.

Kopparfors
Kopparfors AB: s arkiv
Tage Hedborgs arkiv
Tage Hedborgs arkiv

 

© Landsarkivet i Härnösand