Fotografier ur Tage Hedborgs arkiv

Konsul Tage Hedborg föddes 1881-08-02 i Stockholm som son till sjökapten Fritz Hedborg och hans hustru Anna, f. Liedberg.

År 1897 tillträdda Tage Hedborg som femtonåring sin första anställning vid sågverkskontoret i Brunne nära Kramfors. Efter att ha arbetat fyra år där som bokhållare fullgjorde han sin värnplikt i Östersund, varefter han under drygt ett och ett halvt år vistades i England och Frankrike för att lära sig språk och trävaruförsäljning.

Efter ett antal skiftande anställningar inom trävaruindustrin och som trävaruagent förvärvade han 1915 ett eget sågverk, Noraström i södra Ångermanland, vilket han femton år senare nödgades lämna till följd av den ekonomiska världskrisen. Därefter blev han platschef vid sågverket i Lugnvik och träsliperiet i det närbelägna Hallstanäs. Han lämnade denna befattning med pension 1945. Därefter stod han bland annat undet arton år i ledningen för Emsfors pappersbruk i Småland, ett arbete som han lämnade först vid 83 års ålder. Han avled i sitt hem i Arboga 1975-07-19.

Klicka på bilderna för att se dem i större format. (Öppnas i nytt fönster.)

Bildkälla: Tage Hedborgs arkiv

Noraström
Noraström, Sågverket moderniseras med ny ångmaskin och murad skorsten, odaterad.

Sandö såg brinner
Sandö såg brinner, 1918.

Brädgård
Överfylld brädgård, 1919.

Lugnviks brädgård
Lugnviks brädgård, 4/6 1931.

Noraström
Noraström, 1931.


Lugnviks såg och brädgård
Lugnviks såg och brädgård, 1937.
Noraström, vinterlastning
Noraström, vinterlastning, odaterad


Barkskeppet Ingomar
Noraström, barkskeppet Ingomar, 1919.

Luleåtimret barkas och sågas
Luleåtimret barkas och sågas, 1931.

Noraström
Noraström, 1931.

Lugnvik
Sista ångaren för året avgår från Lugnvik, 20/12 1932.

Hallstanäs träsliperi
Hallstanäs träsliperi, odaterad.
© Landsarkivet i Härnösand